Annons:

”Vi vill bara ha konkurrens på lika villkor”

Ordkriget mellan SAS och Norwegian om amerikanskt flygtillstånd för Norwegians irländska dotterbolag fortsätter. SAS säger sig bara vilja ha lika villkor. Norwegian lovar att bara använda amerikansk personal – men kan inte säga att löftet är juridiskt bindande.

Inom kort ska den amerikanska transportmyndigheten Department of Transportation, DOT, fatta slutgiltigt besked om Norwegians irländska dotterbolag Norwegian Air International, NAI. Till den sista remissrundan har SAS skickat in ett yttrande. I det skriver SAS, med hjälp av den amerikanska juristbyrån Silverberg Goldman, att DOT:s preliminära beslut att ge NAI flygtillstånd går emot andan i de amerikanska reglerna som tar sikte på ”det allmännas bästa”. I yttrandet skriver SAS:

”NAI skulle genom sin irländska hemvist dra fördel av de mindre strikta irländska arbetskraftslagarna, som skulle tillåta NAI att anställa Asienbaserade piloter och kabinpersonal till lägre lönenivåer än i EU och USA samt undvika europeiska sociala avgifter.”

SAS skriver vidare:

”Det skulle verkligen vara ironiskt om departementet ger NAI tillstånd att med utländska arbetskraftsvillkor använda sig av program för skatteflykt, samtidigt som president Obama kritiserar vissa amerikanska företag för att köpa europeiska verksamheter i syfte att minska sin skyldighet att betala skatt i USA.”

SAS norske presschef Knut Morten Johansen säger till Travel News att det bolaget har framfört ligger i linje med vad ett 30-tal andra bolag och organisationer har framfört i den här processen.

– Det vi påpekar är att vi inte ska få en situation där open skies-avtalet mellan EU och USA användes för att undgå nationell lagstiftning, i detta sammanhang den norska utlänningslagen, som alla vi andra måste förhålla oss till, säger Knut Morten Johansen.

Varför ska inte ett irländskt bolag få tillstånd att flyga mellan EU och USA?
– Det är upp till Norwegian att föra i bevis att etableringen i Irland inte är en bekvämlighetsflagg. Den långa handläggningstiden i USA visar att det här inte är en enkel fråga.

Vilket stöd har ni för att NAI kommer använda besättningar från Asien, med bas i Asien?
– Det amerikanska myndigheter måste hitta ett svar på är om det irländska bolaget är att karaktärisera som bekvämlighetsflaggat. Det är inte upp till SAS att besvara. Vi vill bara ha ett harmoniserat regelverk som gör att bolag hemmahörande i samma region verkar under samma lagstiftning.

Knut Morten Johansen säger att över 70 procent av Norwegians trafik är i direkt konkurrens med SAS, och skandinaviska arbetsplatser.

– Det är faktiskt så att Norwegian är ett norskt bolag – det heter Norwegian. Var har de sitt huvudkontor? I Oslo. Vi vill bara ha lika konkurrensvillkor och verka under samma lagstiftning, för vi är bägge hemmahörande i Skandinavien. Så för flygningar till och från Skandinavien förväntar vi oss att Norwegian förhåller sig till samma regler som vi andra.

Den norska regeringen har arbetat för att Norwegian borde få sitt tillstånd. Har SAS en annan inställning än en av sina största ägare?
– Det är fri rörlighet av arbetskraft inom EU och EES, som Norge omfattas av. Det vi är skeptiska till är att man öppnar upp för att kunna flyga med asiatisk arbetskraft till långt lägre lönenivåer och klart sämre anställningsvillkor. Det kan starta en så stark liberalisering att det slår över inom andra områden. Varför ska norska myndigheter öppna en dörr till Europa i den här frågan?

Norwegians kommunikationschef Charlotte Holmbergh Jakobsson påpekar att även om Norwegians moderbolag har huvudkontor i Oslos har NAI sitt huvudkontor i Dublin. Hon noterar att i den här remissrundan är SAS det enda flygbolag som har skickat in ett yttrande.

– Det är ganska intressant. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att de vill sätta käppar i hjulet för oss, vi tycker att fri konkurrens är bra, säger Charlotte Holmbergh Jakobsson.

NAI har tidigare åtagit sig att man bara ska använda sig av besättningar från EU och USA. Är det åtagandet juridiskt bindande?
– Eftersom vi har fått felaktig kritik och anklagats för social dumpning har vi sagt att vi ska ha amerikanska besättningar på våra flygningar mellan USA och Europa. De är fast anställda i USA, går under amerikansk arbetslagstiftning och har marknadsmässiga amerikanska löner.

Men är åtagandet juridiskt bindande?
– Nu har vi ju sagt det, då får vi hålla det. Det är det som är planen. Det är inte effektivt att ha till exempel thailändsk besättning när vi ska flyga till USA (från Europa).

NAI angav i åtagandet brasklappen ”med undantag för extraordinära och oförutsedda anledningar”. Vad betyder det?
– Det är om det skulle vara något extremt undantag, som total brist på amerikansk besättning . Det är i undantagsfall.

Om NAI får tillståndet, kommer NAI att löpande redovisa nationaliteten på besättningen och vilken bas på den är stationerad på?
– Om det är önskvärt får vi titta på det, men flygbranschen är väldigt internationell.

SAS ställer frågan om Norwegian gör det här enbart för att kunna anställa personal stationerad i Asien, för att få lägre sociala avgifter om personalen vore stationerad i EU eller USA.
– Men det är helt fel. Det handlar inte om att dumpa löner eller slippa sociala avgifter, absolut inte.

Så Norwegian kommer inte i NAI ha besättning stationerad i Asien, som flyger mellan Europa och USA?
– Nej, de ska vara amerikaner, ha amerikansk lön och följa amerikanska arbetsrättsliga regler.

En kommentar

  1. Lars Nilsson: Norwegian tycks mer och mer.likna Ryanair i sin personalpoöitik och i sin service till passagerarna eller rättare sagt obefintliga service. med tillägg till.biljettpriserna för till exempel. mat, dryck, platsbokning.