Annons:

Kris för korvar och griskött i Tyskland

Eisbein, schwenshaxe, schwenbraten, Bärchenwurst, weisswurst och schnitzeln. Tyskarna älskar kött och allra helst fläskkött. Eller har. För nu sjunker köttätandet dramtiskt. Text: Janne Sundling

”Konsumtionen av fläsk i EU förväntas sjunka till den lägsta nivån på mer än två decennier i år”

Tysklands grisköttsindustri kämpar med en enorm nedgång i efterfrågan, en rad ekonomiska utmaningar och bestämmelser om husdjursskydd som har gjort det särskilt svårt att föda upp grisar .

Medan den genomsnittliga tysken åt cirka 40 kg fläsk per år 2007, sjönk det till 29 kg 2022 – men konsumtionen av nötkött och kyckling var i stort sett stabil. 

Landets grispopulation minskade med nästan en femtedel under de två åren fram till november förra året, liksom antalet grisfarmer. 

Vid sidan av den minskade efterfrågan förklarade Eckhart Neun, slaktare från staden Gedern, att stigande energi-, gödnings- och foderpriser också sätter press på mindre företag som hans. 

”Det är som dominobrickor, det ena leder till det andra”, säger Neun, som också är vice ordförande för den tyska slaktarföreningen.

Fläsk håller på att tappa i olika delar av världen, men trenden är särskilt uttalad i Europa. Konsumtionen av fläsk i EU förväntas sjunka till den lägsta nivån på mer än två decennier i år och inom två år kommer produktionen att minska med ungefär en tiondel. 

Tillverkare i USA brottas också med krympande vinster och avtagande efterfrågan, stigande kostnader och mer reglering. Kina, som står för mer än hälften av världens fläskkonsumtion, har en växande medelklass som ser nötkött som ett hälsosammare alternativ, enligt McKinseys forskning.

Antalet personer i Tyskland som identifierar sig som vegetarianer har ökat sedan 2020, och enligt en näringsrapport från 2022 från det federala ministeriet för livsmedel och jordbruk säger 44 procent att de följer en ”flexitarian” diet som begränsar köttkonsumtionen.

Hälsoproblem är en anledning till förändringen. Miljöhänsyn är en annan. De ekologiska kostnaderna för att odla och äta kött har varit ett särskilt fokus för Tysklands gröna parti, som finns med i den styrande koalitionen från 2021.

Dessutom beräknas muslimer, av vilka många inte äter fläsk av religiösa skäl, nu utgöra nästan 7 procent av Tysklands befolkning.

Och yngre tyskar föredrar pizza, döner-kebab och hamburgare framför korv, enligt en YouGov-undersökning som genomfördes för nyhetsbyrån DPA i december förra året. 

År 2020 fick utbrottet av afrikansk svinpest Kina att blockera importen av fläsk från Tyskland, vilket ledde till att producenterna hamnade i en svacka. Innan förbudet, som fortfarande gäller, var Kina den viktigaste exportdestinationen för tyska grisuppfödare. Även covid-19-pandemin bidrog.

Men det var de skyhöga energipriser efter Rysslands invasion av Ukraina som drabbade tyska grisuppfödare särskilt hårt. Smågrisar behöver få sina bås uppvärmda på vintern, vilket är en anledning till att grisköttsproducenter drabbades oproportionerligt mycket av krisen.

Regeringens insatser för att skärpa reglerna kring djurskydd är en annan försvårande faktor. För jordbrukare kan en sådan reglering kräva kostsamma investeringar i funktioner som utomhustillgång för djur och rymligare bås. Med färre människor som letar efter schnitzel är det dock svårt för köttproducenter att överföra dessa högre kostnader till konsumenterna. 

”Vi ser om och om igen att allmänheten bara är otroligt priskänslig,” säger Sven Häuser, divisionschef för boskapsuppfödning vid tyska jordbrukssällskapet till Bloomberg. 

”De säger att de är villiga att betala mer om djuret har det bättre, men när vi pratar om en inflation på mer 10 procent för mat och verkligen varje euro måste räknas, då är folk förståeligt nog mer uppmärksamma på försäljningen och köper billigare kött .”

Handelsblatt skriver att korvmarknaden förmodligen att krymp med en tredjedel på tio år. Av mer än 100 tillverkarna kommer många att ge upp eller sväljas.

Produktionen av växtbaserat kött ökade däremot med 73 procent mellan 2019 och 2022, enligt Tysklands statistikkontor. 

Kommentarer är stängda.