Annons:

Lagom kaffedrickande ger dig ett längre liv

Årets drömnyhet för caféer: Kaffe är bra. Kaffe kan ge dig ett längre liv. Att dricka två till tre koppar kaffe om dagen kan vara kopplat till en längre livslängd, visar ny forskning. Text: Janne Sundling

”I studien ingick 449 563 personer som fyllde i ett frågeformulär och fick svara på hur många koppar kaffe de drack varje dag”

Kaffedrickare har också en lägre risk för hjärt-kärlsjukdom, fann studien.

Forskarna bakom studien menar att kaffekonsumtion bör betraktas som en del av en hälsosam livsstil. Enligt studien sågs den största riskminskningen med två till tre koppar per dag.

– Resultaten tyder på att milt till måttligt intag av malet, snabb- och koffeinfritt kaffe bör betraktas som en del av en hälsosam livsstil, säger professor Peter Kistler vid Baker Heart and Diabetes Research Institute, Australien.

– Det är troligt att de icke-koffeinhaltiga föreningarna var ansvariga för de positiva sambanden som observerades mellan kaffedrickande, hjärt-kärlsjukdomar och överlevnad, fortsatte han.

I studien ingick 449 563 personer som fyllde i ett frågeformulär och fick svara på hur många koppar kaffe de drack varje dag.

Kaffedrickare jämfördes med icke-drickare för förekomsten av arytmier (oregelbunden hjärtrytm), hjärt-kärlsjukdomar och dödsfall.

Studien fann att alla typer av kaffe var kopplade till en minskning av dödsfall oavsett orsak.

Medan alla kaffetyper var förknippade med en minskning av hjärt-kärlsjukdom, observerades den lägsta risken med två till tre koppar om dagen.

Att dricka mer kaffe minskade inte den kardiovaskulära risken – bland dem som drack fyra eller fler koppar per dag var fördelar mindre än bland de som drack två till tre koppar om dagen.

Resultaten publiceras i European Journal of Preventive Cardiology.

Kommentarer är stängda.

FÖRSÄLJNINGSCHEF TILL ELITE HOTELS I LUND OCH MALMÖ
Sista ansökningsdag:
5 december 2022
Reseproducent till Rolfs Travel Group
Sista ansökningsdag:
4 december 2022