Annons:

Premium

Panelen om ekonomi, Nya Zeeland och säkerhetskontrollen

Veckans panel: Marcus Östlundh, vd HKC Hotels, Linda Bjernstål, resekonsult Tondere, Mats Nyblom, vd SRJ(k), Didrik von Seth, vd SRF, Claes Pellvik, kommunikationschef Ving/Nordic Leisure Travel Group, Jan Ohlsson, flyg-och reseanalytiker, Daniel Atteroth, internationell försäljnings- och marknadsdirektör Viking Line, Emanuel Karlsson, vd Rolfs Flyg & Buss / Solresor, Johanna Danielsson, vvd Kairos Future.

”Effekterna av den höga inflationen kommer få stor påverkan på hushållen. Jag tror på sjunkande bostadspriser och minskad konsumtion. Just resandet behöver dock inte drabbas lika hårt som konsumtion av sällanköpsvaror”

Detta tror jag om den ekonomiska utvecklingen i Sverige närmaste året:

Emanuel Karlsson, vd Rolfs Flyg & Buss/Solresor: Vi kommer ha en hög inflation och det kommer bli märkbart till hösten. På sikt står Sverige starkt. Vi har en fantastisk tillgång i vår högutbildade befolkning och vi är långt fram i digitaliseringen. Det kommer vara nyckelfaktorer de närmaste 10 åren.

Johanna Danielsson, vvd Kairos Future: Vi jobbar med scenarioplanering i osäkra tider och utforskar både det bästa och det värsta. 

Jan Ohlsson, flyg-och resebranschanalytiker eget: Levnadsomkostnaderna kommer öka mer än lönerna och det kan ge en uppbromsning av reslusten, om vi därtill lägger kriget, som kommer fortgå , samt fallande värde på kronan, så kan det bli färre resor per år. Barnfamiljer och pensionärer kommer drabbas värst. Låga priser på flyg-och andra transporter, det vill säga konkurrens, kan motverka ett fall som annars kommer. Och kommer olägligt. Priset blir avgörande för resval.

Marcus Östlundh, vd HKC Hotels: Effekterna av den höga inflationen kommer få stor påverkan på hushållen. Jag tror på sjunkande bostadspriser och minskad konsumtion. Just resandet behöver dock inte drabbas lika hårt som konsumtion av sällanköpsvaror

Linda Bjernstål, Konsult  Tondere: Stigande räntor kommer att dämpa inflationen till en lägre nivå än 6 procent, glad om vi hamnar kring 2 procent kommande år. Många företag går som tåget trots allt vilket är positivt. Framöver kan det blir mindre investeringar då  investeringsviljan sjunker och det kan i sin tur göra att vi kommer in i en period med lägre tillväxt.

”Upp med räntorna”

Mats Nyblom, vd SRJ(k): En olycka kommer sällan ensam. 

Vi har under många år haft en väldigt positiv ekonomisk utveckling. Drivaren har som jag ser det varit de låga räntorna och även ökad produktivitet till följd av digitalisering. De låga räntorna har inte lyckats driva upp det vi normalt kallar inflation. Det har däremot lett till tillgångsinflation. I stort sett alla tillgångar har ökat i värde. Har man haft en tillgång har denna förmögenhet ökat i värde — man har blivit rikare. Med höjda reallöner och låga räntor har man haft mycket medel att använda till konsumtion. Låg inflation och en ständigt ökande känsla av att man blir rikare har lett till en växande ekonomi som lett till full sysselsättning etc. En god cirkel…

Nu har det börjat snurra åt andra hållet. Starten är de höjda priserna för drivmedel och råvaror. Många menade att detta var en isolerad inflation. Det är det ju inte. Köper du 2 kg vetemjöl har du köpt mängder av diesel. Det har plöjts, harvats, gödslats, såtts och skördats. Körts till kvarn. Malts i kvarnen och till slut distribuerats till butik. Vetemjöl, är precis som det mesta annat, en massa energi – som alltså gått upp i pris. Nu får vi en bred inflation på halsen. Den ska då bekämpas med räntevapnet. Upp med räntorna. Med inflation och ökade räntor får du minskat konsumtionsutrymme. Räntorna kommer även påverka tillgångspriserna. När huset minskar i värde känner du dig fattigare. Med en känsla av att ha blivit fattigare och med mindre pengar att röra dig med kommer ekonomin snurra långsammare. Det kan leda till ökad arbetslöshet osv.

Tyvärr är det så att resor är något som ändå är toppen på de flestas behovspyramid. En uppenbar risk att det kan slå hårt mot resebranschen som jag ser det. Tror inte det händer så mycket i år, men kanske nästa år.

I år kämpar vi däremot mot passkaoset. Nu tycks tillverkningstiden av själva passen dragit i väg. Det är idag 15 dagar sedan jag var på passexpeditionen. Ännu har jag inte fått något pass…

Didrik von Seth, vd SRF: Den är naturligtvis väldig svår att bedöma. Inflationen vi ser just nu beror till största delen av kraftigt stigande energipriser samt brist på vissa råvaror och komponenter. Om dessa stabiliseras under året är risken att det inflationen fortsätter lägre. Smittar det däremot på lönebildningen kan det bli långvarigt och därmed påverka hela ekonomin mer långvarigt. 

Claes Pellvik, kommunikationschef Ving/Nordic Leisure Travel Group: Känns som det kommer vara lite kärvt läge framöver, om jag tolkar de expertröster rätt som hörs i media. Men det ska vi klara det också, ser man till historien så har branschen tagit sig igenom Lehmankraschen 2007, finanskrisen på 90-talet och oljekriserna på 70-talet.

Daniel Atteroth, internationell försäljnings- och marknadsdirektör Viking Line: Tror på en positiv utveckling av ekonomi trots högre nivå på inflation samt bränslepris som kommer bestå ett bra tag.

”Tror det är livsfarligt för oss alla om det börjar spridas en uppfattning att det är för stökigt att ut och resa”

Detta borde man göra på Arlanda för att folk ska komma ombord på sina plan i tid:

Emanuel Karlsson, vd Rolfs Flyg & Buss / Solresor: vet ej

Johanna Danielsson, vvd Kairos Future: Automatisera mera – ju svårare att rekrytera desto större incitament att se över vad som går att digitalisera och automatisera.

Jan Ohlsson, flyg-och resebranschanalytiker eget: Fler insläppsfiler, mer personal och det fort.

Marcus Östlundh, vd HKC Hotels: Öka bemanningen. Men problemet är givetvis att man inte hunnit rekrytera – så svaret är väl att bli en mer attraktiv arbetsplats.

Linda Bjernstål, Konsult  Tondere: Jag flyger från Köpenhamn som är min ”hemma flygplats” så kan inte uttala mig om Arlanda. 

Mats Nyblom, vd SRJ(k): Ge alla resenärer högsta prioritet (OBS skämt)! Huvudspåren är väl mer teknik eller mer folk…

”Ha extra personal som kan assistera resenärerna vid säkerhetskontrollerna så att flödet går fortare. Eftersom dessa personer inte behöver vara säkerhetsprövade av SÄPO bör de kunna komma snabbt på plats”

Didrik von Seth, vd SRF: Ha extra personal som kan assistera resenärerna vid säkerhetskontrollerna så att flödet går fortare. Eftersom dessa personer inte behöver vara säkerhetsprövade av SÄPO bör de kunna komma snabbt på plats. 

Claes Pellvik, kommunikationschef Ving/Nordic Leisure Travel Group: Swedavia har ett stort ansvar att man nu lyckas rampa upp kapaciteten till säkerhetskontrollerna. Men även vi andra i flygindustrin har ett ansvar att vi är bra förberedda och kan ta väl hand om våra gäster i sommar. 

Tror det är livsfarligt för oss alla om det börjar spridas en uppfattning att det är för stökigt att ut och resa. Konsumenten har också en möjlighet att välja att ta bilen ner till Böda Sand istället för att resa till medelhavet. Det får vi aldrig glömma bort och toleransen för massa besvär lär inte vara stor bland resenärerna.

Daniel Atteroth, internationell försäljnings- och marknadsdirektör Viking Line: Tror utbyggnationen av bla säkerhetskontrollen som de gör nu kommer göra det mycket bättre när det är klart 2023. Men förstås också att Swedavia får snabbare säkerhetsgodkännande för ny personal till säkerhetskontrollen från bla Säpo. Kan också vara att de har personal som står i kön och ser till resenärerna är förberedda när de kommer fram till sin tur där. Ibland känns det som många aldrig rest tidigare och då skall förklaras om vätska, datorer och bälten mm.

Nya Zeeland är ett av svenskarnas drömresmål. Foto: Istock.

I veckan öppnade Nya Zeeland upp för turister efter två år av restriktioner. Detta tänker jag om Nya Zeeland som turistland:

Emanuel Karlsson, vd Rolfs Flyg & Buss / Solresor: Vi kör en hel del rundresor dit och det är en av våra mest uppskattade destinationer. 

Johanna Danielsson, vvd Kairos Future: Har inte varit där, låter mycket lockande. 

Jan Ohlsson, flyg-och resebranschanalytiker eget: Aldrig varit, men på hinklistan.

Marcus Östlundh, vd HKC Hotels: Vackert och äventyrligt!

Linda Bjernstål, Konsult  Tondere: Fantastiskt land med en natur som lockar.

Mats Nyblom, vd SRJ(k): Jag tänker att det ligger väldigt långt bort…

Didrik von Seth, vd SRF: Aldrig varit där men är lockad att besöka det. 

Claes Pellvik, kommunikationschef Ving/Nordic Leisure Travel Group: Har aldrig varit där, men alla säger att landet och människorna är fantastiskt. Ska bli intressant att se hur mycket landets varumärke har tagit stryk av deras strikta och protektionistiska hållning kring resande under Covid.

Daniel Atteroth, internationell försäljnings- och marknadsdirektör Viking Line: Ett fantastiskt välkomnande land med underbar natur och människor. 

Har du redan Premium? .

Läs vidare med Premium

Ingår

  • Exklusiva analyser och sammanställningar av data för branchen
  • Unika intervjuer med reseindustrins viktigaste makthavare
  • Artiklar med tips och råd om hur du blir effektiv i ditt arbete
  • Och mycket, mycket mer!

Köp Premium

Area Sales Manager till Stockholm
Sista ansökningsdag:
5 juni 2024
Clarion Hotel Post söker Food & Beverage Director
Sista ansökningsdag:
28 maj 2024
Flygtaxis Support söker nya medarbetare
Sista ansökningsdag:
4 juni 2024