Annons:

Premium Panelen 2

Panelen om sommaren, inflation, Putinpriser och ja lite om SAS förstås

Didrik von Seth, vd SRF, Camilla Nyman, regionchef Elite Hotels Göteborg, Mats Nyblom, vd SRJ(k), Charlotte Holmbergh, Director of Communications and Public Affairs Norwegian, Jan Ohlsson, flyg-och reseanalytiker, Adam Györki, kommunikationschef TUI, Claes Pellvik, kommunikationschef Ving/Nordic Leisure Travel Group, Linda Bjernstål, Konsult/Entreprenör Tondere, Marcus Östlundh, vd HKC Hotels, Emanuel Karlsson, vd Rolfs Flyg & Buss / Solresor

“Dessa både reala och psykologiska förutsättningar kommer att leda till att många människor kommer att ikläda sig sparsamhetens tagelskjorta”

Detta är reseindustrins stora utmaning just nu:

Didrik von Seth, vd SRF: Det uppdämda behovet efter pandemin ger en stark efterfrågan. Resebolagen är slimmade och effektiviserade vilket leder till bra marginaler. Dock kommer inflation och kommande lågkonjunktur med arbetslöshet att dämpa denna efterfrågan kanske redan nästa år. Då gäller det att inte öka kostnaderna för mycket. 

Camilla Nyman, regionchef Elite Hotels Göteborg: Konjunkturens utveckling och personalförsörjning, såväl tillgång som kompetens.

Mats Nyblom, vd SRJ(k): Rimligen de dåliga tiderna vi går emot. Realinkomsten går ned på grund av inflationen. Den minskade realinkomsten ska till en allt större del spenderas på högre räntekostnader. Leder till minskad konsumtion som kommer att leda till rationaliseringar och uppsägningar, dvs ökad arbetslöshet.  Sänkt realinkomst och högre räntor kommer obönhörligen leda till prisfall på bostäder. Det leder till en känsla av att ha blivit fattigare (en halvering av bostadspriserna skulle innebära att vi kastas tillbaka till någonstans mellan stenåldern och 2012, närmare det senare dock). 

Dessa både reala och psykologiska förutsättningar kommer att leda till att många människor kommer att ikläda sig sparsamhetens tagelskjorta. Resor är (tyvärr för reseindustrin) en konsumtion högt upp i behovspyramiden och det är toppen av den pyramiden som kapas då man sparar. 

Så efter en glödhet resesommar skulle jag säga: Hoppas på en ny sommar, men planera för en hård vinter…

Charlotte Holmbergh, director of Communications and Public Affairs Norwegian: Två år av pandemi har skapat en enorm reslust – vilket är fantastiskt. Men klimatutmaningarna fortsätter så för att kunna snabba på omställningen och göra resandet mer hållbart, behöver vi hjälp från både politiker och näringsliv för att lyckas. 

“Brant stigande priser i kombination med allt färre som kommer att kunna betala dem”

Jan Ohlsson, flyg-och reseanalytiker: Brant stigande priser i kombination med allt färre som kommer att kunna betala dem.

Adam Györki, kommunikationschef TUI: Jag tror att konsumenterna har fortsatt en osäkerhet inför framtiden, det gör att många bokar sin resa senare en vanligt. Här tror jag att både resebolag och flygbolag behöver ställa om och anpassa sig.

Claes Pellvik, kommunikationschef Ving/Nordic Leisure Travel Group:  Hur vi tacklar inflationen och det tuffa privatekonomiska läget hos många konsumenter. Och därmed hur vi påvisar värdet på det vi levererar och på så vis lyckas behålla, eller allra helst öka, vår andel av ”share of wallet” hos konsumenternas krympande plånböcker.

Linda Bjernstål, Konsult/Entreprenör Tondere: I sommar har det varit väldigt jobbigt för många resebyråer att hantera alla inställda flyg och alla resenärer på absolut peaksäsong. En kommande lågkonjunktur med inflation och höga elpriser gör att hushållen kommer få mindre att spendera framöver vilket också påverkar resandet. Extrem hetta över södra Europa gör sig klimatförändringarna påminda att det händer nu och påverkar resemönster som branschen måste anpassa sig till.

Marcus Östlundh, vd HKC Hotels: Personalbristen

“Reseindustrins stora utmaning just nu är avsaknaden av kvalificerad och kompetent personal”

Emanuel Karlsson, vd Rolfs Flyg & Buss / Solresor: Reseindustrins stora utmaning just nu är avsaknaden av kvalificerad och kompetent personal.

Under pandemin tappade resebranschen stor andel av sin personal och det saknas fortsatt, framför allt, utbildade personer med hög kompetens. I en bransch där bra servicekvalitet är ett sätt att särskilja sig från sina konkurrenter för att skapa ett framgångsrikt företag är detta en stor utmaning.

Som arbetsgivare i branschen är det tufft, mycket tid går åt till rekrytering och att internutbilda ny personal istället för att kunna fokusera på företagets tillväxt efter en tuff tid med social distansering som drabbat reseindustrin hårt på det stora hela.

Detta är min tankar om SAS hösten 2022:

Didrik von Seth, vd SRF: Med bryggfinansieringen kommer bolaget att klara hösten med ett gott ekonomiskt resultat. Utmaningen kommer när lågkonjunkturen slår till 2023.

Camilla Nyman, regionchef Elite Hotels Göteborg: När avtalen är i hamn, se till att säkra långsiktig konkurrenskraft och förmåga till överlevnad för bolaget.

“Just nu undviker jag SAS. Blir det strejk, går de i konkurs?”

 Mats Nyblom, vd SRJ(k): SAS måste skapa sig en trovärdig identitet. Just nu undviker jag SAS. Blir det strejk, går de i konkurs? Om de överlever blir det antagligen ett annat bolag än vad har varit. Rimligen blir det så när ägarkretsen skiftas från Skandinaviska stater till amerikanska riskkapitalbolag. De måste snabbt skapa denna nya bolagsidentitet och förklara den för kunder, ägare och anställda. Man måste också bevisa att detta kommer att fungera. En så kallad utmaning…

Charlotte Holmbergh, director of Communications and Public Affairs Norwegian: Vi är för en sund konkurrens inom flyget så vi hoppas det går bättre för SAS under hösten.

“Försöker få en elefant in genom ett nålsöga”

Jan Ohlsson, flyg-och reseanalytiker: Försöker få en elefant in genom ett nålsöga. Måste spara sig mycket smalare innan de expanderar igen. Ryanair signalerar ett höjt snittpris på 620 SEK/biljett. Okey den konkurrensen måste SAS då klara, linje för linje. Norwegian är nu dessutom starkare än någonsin. BRA kommer gasa på svensk inrikes från enda effektiva Stockholmsflygplatsen; Bromma.

“SAS är ett fantastiskt flygbolag som ligger mig varmt om hjärtat”

Adam Györki, kommunikationschef TUI: SAS är ett fantastiskt flygbolag som ligger mig varmt om hjärtat. Janne Carlzon och hans visioner och idéer är en stor favorit, de finns kvar i bolagets DNA. Jag hoppas att de lyckas komma tillbaka till starkare än någonsin.

Claes Pellvik, kommunikationschef Ving/Nordic Leisure Travel Group: Om SAS ska kunna återfå förtroendet från sina kunder och partners så måste dom göra rätt för sig och ersätta oss alla för de merkostnader som strejken medförde. Det räknar jag med att dom nu också gör.

Linda Bjernstål, Konsult/Entreprenör Tondere: Jag hoppas de klarar sig och chapter 11 var ett smart drag för rekonstruktion.

Marcus Östlundh, vd HKC Hotels: Mycket kommer att ljusna för SAS i höst och jag tror på hyfsade passagerarsiffror – men höga kostnader för bränsle lär tynga bolaget.  

Emanuel Karlsson, vd Rolfs Flyg & Buss / Solresor: Det är en osäker period just nu för både researrangörer och resenärer. Under en lång period har vi nåtts av nya besked om inställda flyg och har med kort varsel fått agera utifrån dessa besked. Det enda vi egentligen kan göra är att försöka hålla ihop och att sköta våra ombokningar så att våra kunder drabbas i så liten utsträckning som möjligt.

“Varför är SJ:s tåg alltid fulla och fruktansvärt dyra?”

Detta tycker jag att Travel News bord skriva om i höst:

Didrik von Seth, vd SRF: Resebranschens initiativs för hållbart resande. 

Mats Nyblom, vd SRJ(k): Jag tycker självklart tåg. Till exempel följa upp nattågssatsningarna till kontinenten. Varför är SJ:s tåg alltid fulla och fruktansvärt dyra? Tycker också att bussbranschen är underbevakad. Även camping. Kanske höst-tema: En resebransch för dåliga tider…

Charlotte Holmbergh, director of Communications and Public Affairs Norwegian: Vad folk har för tankar kring resande, vart de vill resa, hur tror de resandet kommer att utvecklas de närmaste fem åren. 

Jan Ohlsson, flyg-och reseanalytiker: Hur man ska motivera människor betala allt mer för allt sämre service i servicebranschen…

Adam Györki, kommunikationschef TUI: TUIs stora satsningar på nya produkter och tjänster. Upplevelser, nya destinationer, skidresor och city breaks. 

Claes Pellvik, kommunikationschef Ving/Nordic Leisure Travel Group: Efter tuffa år med pandemi och annat elände, så tycker jag vet vore intressant om ni kunde belysa den innovation och utveckling som jag vet redan existerar i vår bransch och som jag tror vi kommer se ännu mer av framöver. Belysa de goda exemplen, stora som små.

Linda Bjernstål, Konsult/Entreprenör Tondere: Se svar ovan kring utmaningar.

Marcus Östlundh, vd HKC Hotels: Eftersom det är Riksdagsval vill jag läsa om vad våra politiker vill göra för att förbättra villkoren branschen.  

Emanuel Karlsson, vd Rolfs Flyg & Buss / Solresor: Fler ingående intervjuer med företrädare i branschen. Gärna med jämförelser av utländska aktörer i samma typ av verksamhet.

Har du redan Premium? .

Läs vidare med Premium

Ingår

  • Exklusiva analyser och sammanställningar av data för branchen
  • Unika intervjuer med reseindustrins viktigaste makthavare
  • Artiklar med tips och råd om hur du blir effektiv i ditt arbete
  • Och mycket, mycket mer!

Köp Premium