Annons:

8 av 10 inte beredda att sluta flyga för miljön

En Novus-undersökning om flygresor och hållbarhet beställd av flygbolaget KLM, visar att 79 procent av svenskar att de inte är beredda att sluta flyga för att minska flygets klimatpåverkan. Men en betydande andel är beredda att betala mer för miljövänligare flyg. Text: Janne Sundling

79 procent av svenskar kan jämföras med att för norrmän och danskar är siffran närmare 90 procent.

– Människor kommer fortsätta att vilja flyga, särskilt som det för många destinationer inte finns några realistiska alternativ till flyget i dag. I stället behöver vi arbeta aktivt för att reducera flygets miljöpåverkan, säger Maria Hagelberg, marknadschef på Air France och KLM i Norden.

De vanligaste motiveringarna till att man inte kan tänka sig att avstå flyget är att reslusten är för stor, att man väljer att klimatkompensera på andra sätt, samt att man inte tycker att det är konsumentens ansvar att minska flygets miljöpåverkan.

En majoritet av de tillfrågade i de tre länderna som planerar att flyga under 2023 säger dessutom att de gärna vill flyga oftare under det kommande året. I Sverige är 53 procent sugna på fler resor, och i våra grannländer Norge och Danmark är det 6 av 10 som svarar att de vill flyga oftare än vad de gör i dag.

Samtidigt säger Novus-undersökningen att en betydande andel av de tillfrågade är beredda att betala mer för miljövänligare flyg. Men många tycker att det är krångligt att göra hållbara val när de bokar flygresor.

– Det finns redan i dag möjlighet för konsumenten att köpa till SAF vid sin bokning, men det har vi uppenbarligen inte nått ut med i tillräcklig utsträckning, säger Maria Hagelberg.

KLM köpte nyligen 2,4 miljoner ton hållbart flygbränsle (SAF) och investerar även i att modernisera sin flygplansflotta, och har i vissa fall minskat utsläppen med 25 procent per passagerare.

– SAF skulle kunna drastiskt minska flygets miljöpåverkan i dag. Utmaningen är att det är dyrare än traditionellt flygbränsle och produceras i begränsade mängder. Om vi tillsammans ökar efterfrågan kommer mer SAF att produceras och priset kommer att sjunka, säger Martin Kotte, försäljningschef för Sverige på Air France och KLM.

KLM.

Undersökningen består av intervjuer med individer som planerar att resa utomlands i år och visar bland annat:

● Bland de svenskar som uppger att de inte kan tänka sig att sluta flyga säger drygt en tredjedel att de kompenserar för flygets påverkan på andra sätt i vardagen

● En av fem svenskar (20 procent) gör hållbara val när de flyger utomlands – kvinnor mer än män 

● Svenskar bryr sig mest om flygets klimatpåverkan (46 procent), medan 34 procent av danskarna och 35 procent av norrmännen anser att det är viktigt.

● Danskar säger sig vara mest beredda att betala mer för hållbara flygalternativ (68 procent) jämfört med 47 procent av norrmän och 56 procent av svenskar

● 44 procent av svenskarna kan inte tänka sig att sluta flyga helt och hållet på grund av flygets klimatpåverkan, och 34 procent svenskarna kan inte tänka sig att sluta flyga helt men kan tänka sig att avstå kortare flygresor (mindre än 3 timmar)

Undersökningen genomfördes i februari i år av Novus, på uppdrag av KLM. Drygt 1000 webintervjuer med allmänheten 18-79 år genomfördes i respektive land.

Kommentarer är stängda.

komoot is searching for a Partnerships & Sales Manager
Sista ansökningsdag:
29 februari 2024
VD till RK Travel Group
Sista ansökningsdag:
3 mars 2024