Annons:

Världskongress för hållbar turism till Sverige år 2024

Nu är det klart: Den globala organisationen Global Sustainable Tourism Council (GSTC) som initierades av bland annat FN, väljer att arrangera en världskongress i Sverige och Stockholm den 23-25 april 2024, enligt ett pressmeddelande.

Sverige har höga ambitioner för en växande turism och hållbar besöksnäring fram till 2030 – och för att lyckas behövs samarbete mellan olika aktörer.

Visit Sweden har tillsammans med Tillväxtverket ansökt om att Sverige skulle vara platsen för GSTC:s världskongress år 2024 i Stockholm.

Varför GSTC valt just Sverige för kongressen, beror bland annat på att Sverige länge arbetat målmedvetet med hållbarhet och har flera destinationer som redan arbetar eller vill börja arbeta enligt GSTC:s kriterier för hållbar turism.

– Visit Sweden övergripande mål om att Sverige ska ses som världens mest attraktiva resmål genom att leda mot ett mer medvetet resande är utgångspunkten i allt vårt arbete. Därför är det extra glädjande att Sverige blir det land som ska arrangera GSTCs världskongress, säger Susanne Andersson som är VD för Visit Sweden

– Detta ger oss möjlighet att tillsammans med svenska näringslivet fortsätta arbeta med hållbar utveckling för att skapa långsiktighet och konkurrenskraft. Världskongressen ger Sverige möjlighet att på den internationella arenan synliggöra utvecklingen som sker, fortsätter Susanne.

GSTC:s årliga, globala kongress samlar internationella och nationella aktörer från hela världen. Syftet med att arrangera kongressen i Sverige är för Visit Sweden, Tillväxtverket, Visit Stockholm och Kungliga Djurgårdens Intressenter att inspirera till den hållbara utvecklingen, dela kunskaper om Sverige som resmål och lyfta de i Sverige som kommit långt i hållbarhetsarbetet.

– Eftersom GSTC tillhandahåller ramverk för systematiskt hållbarhetsarbete och utveckling för destinationer kommer kongressen förhoppningsvis även att inspirera fler till att arbeta mer strukturerat med hållbar utveckling för att öka genomförandekraften, skapa förutsättningar att öka konkurrenskraften och för att bidra till Sveriges övergripande långsiktiga mål, säger Visit Swedens hållbarhetschef Linda Mannerby.

Kongressen 2024 ger Visit Sweden och Tillväxtverket möjlighet att både innan, under och efter kongressen tillsammans arbeta med svenska näringslivet för en hållbar utveckling med utgångspunkt i ett mer medvetet resande för att skapa långsiktighet för Sverige som resmål.

– Genom detta kan Sverige dela med sig av innovativa lösningar och samarbeten kring hållbar turism och den gröna omställningen som bland annat sker i norra Sverige, där besöksnäringen utgör en viktig del för långsiktig samhällsutveckling, avslutar Linda Mannerby.

Global Sustainable Tourism Council ansvarar för den globala GSTC-standarden för hållbart resande och turism och tillhandahåller internationell ackreditering av certifieringsorgan för hållbar turism.

  • GSTC bildades år 2007 som ett partnerskap för hållbar turism och initierades av Rainforest Alliance, United Nations Environment Programme (UNEP), United Nations Foundation (UN Foundation), och United Nations World Tourism Organization (UNWTO), tillsammans med en koalition av 32 partners inom turistindustrin. Syftet var att skapa gemensamma, universella och globala hållbarhetsprinciper för turistverksamhet och en standardisering för hållbar turism.

Kommentarer är stängda.

Affärsresesäljare till Travel Service
Sista ansökningsdag:
18 april 2024
Producent för grupp & konferens till Travel Service
Sista ansökningsdag:
18 april 2024
Konferenssäljare med inriktning utveckling!
Sista ansökningsdag:
1 maj 2024
Vector Nordic söker operativ VD!
Sista ansökningsdag:
30 april 2024
Innesäljare till Stockholm Meeting Selection AB
Sista ansökningsdag:
9 maj 2024