Annons:

Annons:

Pandox bättre än väntat – Stockholmsmarknaden ökar

Hotellfastighetsföretaget Pandox redovisar ett bättre resultat än väntat för det andra kvartalet. Driftnettot ökade med 33 procent jämfört i fjol medan substansvärdet ökade 20 procent. Drivkrafterna var lönsamma förvärv, en fortsatt stark utveckling i Bryssel och en god underliggande efterfrågan i hotellmarknaden, skriver vd Anders Nissen i rapporten.

”Tillväxten på hotellmarknaden är i linje med Pandox förväntningar och hotellfastigheterna utvecklas generellt sett väl i sina respektive delmarknader. Underliggande efterfrågan är positiv och stöds av en god ekonomisk utveckling och ett ökat internationellt resande. På vissa marknader påverkas tillväxten på kort sikt negativt av ny hotellkapacitet. Marknadsförutsättningarna är totalt sett gynnsamma och skapar förutsättningar för en stabil positiv utveckling under 2018. Transaktionsmarknaden är aktiv och kompletterande förvärv är möjliga.”, skriver Pandox vd Anders Nissen i den senaste kvartalsrapporten.

Han fortsätter: ”I Sverige ökade efterfrågan i takt med utbudet med en stabil beläggning som resultat. Snittpriserna ökade samtidigt med 2 procent vilket gav motsvarande ökning i RevPAR. I Stockholm ökade RevPAR med 5 procent i kvartalet drivet av förbättrade snittpriser och en positiv kalendereffekt i april. Utvecklingen var ännu starkare i Göteborg och Malmö där RevPAR ökade med 8 respektive 15 procent drivet av både ökad beläggning och ökade snittpriser.”

Andra kvartalet 2018 (väntat enligt SME)

Omsättning: 1 356 Mkr Väntat: 1 316 Mkr 2017: 1 123 Mkr

Driftnetto: 831 Mkr Väntat: 798 Mkr 2017: 624 Mkr

Resultat efter skatt: 763 Mkr Väntat: 699 Mkr 2017: 883 Mkr

PRESSMEDDELANDE

Pandox delårsrapport

news.cision.com

Kommentarer är stängda.

Prenumerera gratis på Travel News fullmatade nyhetsbrev och få senaste nytt från reseindustrin varje vardag senast klockan 8.