Annons:

Scandic vill bli mer effektiva

Hotellbolaget Scandic redovisar ett justerat ebitda-resultat på 160 miljoner kronor för det första kvartalet 2019. Infront Datas snittestimat, utifrån tre analytikers prognoser, låg på 173 miljoner kronor.

Kvartalsintäkterna uppgick till 4.066 miljoner kronor, här låg snittprognosen på 3.961 miljoner kronor.

Revpar-utvecklingen (genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum) var 4,7 procent från det första kvartalet 2018. I jämförbara termer var förändringen i kvartalets revpar 2,1 procent och revpar var 599 kronor i det första kvartalet (572).

”Vår organiska omsättningstillväxt uppgick till 4,7 procent, varav drygt hälften förklaras av tillväxt för jämförbara enheter. Omsättningen påverkades positivt av att påsken i år inträffade i april. Justerat för det var vår omsättning och revpar för jämförbara enheter marginellt lägre än motsvarande kvartal föregående år”, skriver Jens Mathiesen i vd-ordet.

Resultatet per aktie uppgick till 0:35 kronor i det gångna kvartalet, mot snittestimat om 0:48 kronor.

Justerat ebitda i Scandics svenska del sjönk oväntat med 3 procent till 118 miljoner kronor i det första kvartalet (122).

Infront Datas snittestimat pekade mot en ökning. Resultaten i Norge, Finland och övriga Europa låg samtliga nära snittprognosen. Koncernens totala justerade ebitda-resultat om 160 miljoner kronor kan ställas mot Infront Datas snittestimat, utifrån tre analytikers prognoser, på 173 miljoner kronor.

”I det första kvartalet, som är det säsongsmässigt svagaste, steg justerat ebitda i samtliga segment förutom Sverige”, skriver Jens Mathiesen i vd-ordet.

Bolaget räknar nu med att antalet rum kommer att öka med omkring 5 procent i Stockholmsregionen under 2019, i bokslutet var prognosen omkring 3 procent. För Oslo ligger bedömningen nu om 10 procents kapacitetsökning på marknaden under 2019, mot drygt 6 procent i bokslutet. Motsvarande antagande rörande Köpenhamn justeras upp från 16 till 17 procent.

”Efterfrågan på hotellnätter fortsatte att öka på våra marknader i början av året, men en ökad kapacitetstillväxt på vissa destinationer hade en dämpande effekt, inte minst i Oslo-regionen där ett flertal nya hotell öppnade under kvartalet”, skriver Jens Mathiesen vidare.

Han för även fram att Scandic ”höjt tempot” i arbetet mot ökad effektivitet.

”Scandic har en stark marknadsposition och en skalbar affärsmodell, men vi behöver bli mer selektiva i våra prioriteringar. Vi har också ökat fokus på de delar av verksamheten som inte är lönsamma”, skriver han.

Kommentarer är stängda.

VD till RK Travel Group
Sista ansökningsdag:
3 mars 2024
Är du vår nya stjärna? Snart öppnar Scandic Södra Kajen
Sista ansökningsdag:
27 februari 2024
komoot is searching for a Partnerships & Sales Manager
Sista ansökningsdag:
29 februari 2024