Annons:

Bookings köp av Etraveli stoppas – EU-beslutet överklagas

EU stoppar bokningsjätten Bookings miljardköp av den svenska resetjänsten Etraveli på grund av konkurrensskäl.

”Överklagandeprocessen kommer dock att ta flera år”

EU-kommissionen skriver i en kommentar att affären skulle ha stärkt Bookings dominerande ställning på marknaden för resetjänster på nätet. Farhågan är att den försvagade konkurrensen skulle ge Bookings utrymme att höja priserna för både sina hotellkunder och konsumenter.

Budet på Etraveli presenterades i november 2021 och värderade det svenska bolaget till drygt 19 miljarder kronor.

Mathias Hedlund, verkställande direktör för Etraveli Group, är besviken.

”Europeiska kommissionens slutsats är att Bookings förvärv av Etraveli Group skulle ha resulterat i att Booking ytterligare befäst sin ställning på marknaden för hotellresebyråer online (OTA) inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)”

Mathias Hedlund, verkställande direktör för Etraveli Group, är besviken:

”Detta beslut innebär att Etraveli Group kommer att fortsätta att utvecklas som ett oberoende och snabbväxande företag. I samband med detta kommer vi att vidareutveckla vårt befintliga partnerskap med Booking.com genom vårt långsiktiga avtal, som nyligen förlängdes till slutet av 2028.

Booking.coms flygprodukt, som drivs av Etraveli Group, har snabbt blivit allt populärare och är redan omtyckt av europeiska konsumenter för sin användarvänlighet. Den föreslagna fusionen var ett naturligt steg framåt för att främja sund konkurrens, och därför är vi mycket besvikna över Europeiska kommissionens beslut att blockera Booking Holdings förvärv av Etraveli Group. Att Etraveli Group skulle gå samman med Booking.com utöver det befintliga kommersiella partnerskapet skulle ha gynnat europeiska konsumenter ytterligare genom att sänka priserna och öka konkurrensen inom flygsektorn samtidigt som det utan tvekan skulle ha haft försumbara effekter inom OTA-sektorn för hotell.”

Booking har meddelat att de avser att överklaga beslutet från Europeiska kommissionen till Europeiska unionens tribunal. Etraveli Group kommer att stödja ett sådant överklagande.

Johan Elvin från Etraveli Group håller föredrag på Grand Travel Award 2020.

Mathias Hedlund kommenterar: ”Det är bara naturligt att vi kommer att stödja ett överklagande av vad vi anser är ett felaktigt beslut från EU-kommissionen baserat på en ny tolkning av det europeiska rättsliga ramverket. En sådan överklagandeprocess kommer dock att ta flera år och under denna tid kommer vi att fortsätta att använda vår erfarenhet och flygfokuserade teknik för att förbättra flygbokningsupplevelsen för kunder över hela världen i vårt mycket framgångsrika partnerskap med Booking.com”

2 kommentarer

  1. Språkvakten: @bildtextförfattaren Är MH verkligen själva besvikelsen? Eller är han bara besviken själv?
    • Travel News: Tack för korr...