Annons:

Ingen avmattning i konferensbokningar

Trots den ekonomiska situationen fortsätter bokningsutvecklingen inom den svenska mötesbranschen.

Enligt en färsk undersökning bland Svenska Mötens medlemsföretag har 80 procent i dagsläget bättre eller lika bra orderläge jämfört med samma tidpunkt ifjol. Under tredje kvartalet ökade antalet genomförda möten med 37 procent och tillväxten ser ut att hålla i sig under hela 2008.
– För Svenska Mötens del ser vi fortfarande ingen avmattning. Det finns flera förklaringar till vår goda utveckling. En är vår långsiktiga satsning på en bred portfölj med avtalskunder som nu ger önskad effekt. Syftet med denna är just att överbrygga en svikt i konjunkturen. Men sen verkar det också som att det hänt någonting i mötesbranschen; möten har på allvar blivit en strategisk och integrerad del av företags och organisationers verksamhet, vilket har gjort hela branschen mindre känslig för konjunktursvängningar, säger Johan Fägerblad, vd för Svenska Möten.
Svenska Möten genomförde nyligen en enkätundersökning bland sina medlemmar. Enkäten skickades till samtliga anläggningschefer varav två tredjedelar svarade. Av svaren framgår att 45 procent har bättre orderläge nu, 35 procent har oförändrat orderläge nu och 20 procent har sämre orderläge nu, jämfört med samma tidpunkt förra året. Under september månad ökade antalet genomförda möten med 51 procent jämfört med samma månad ifjol.
– Vi gläds över vår goda utveckling och vet samtidigt att det kommer en nedgång i konjunkturen, men med vårt goda utgångsläge kommer detta ha en obetydlig inverkan på oss under innevarande år. Vi fortsätter dock att arbeta hårt för att nedgången i konjunkturen ska påverka våra medlemmar i så liten grad som möjligt, fortsätter Johan Fägerblad.

Kommentarer är stängda.

Vector Nordic söker operativ VD!
Sista ansökningsdag:
30 april 2024
Konferenssäljare med inriktning utveckling!
Sista ansökningsdag:
1 maj 2024
Producent för grupp & konferens till Travel Service
Sista ansökningsdag:
18 april 2024
Innesäljare till Stockholm Meeting Selection AB
Sista ansökningsdag:
9 maj 2024
Affärsresesäljare till Travel Service
Sista ansökningsdag:
18 april 2024