Annons:

Annons:

Utredning visar på konkurrensproblemen – MTRX jublar, men återstå att se vad regeringen gör

I veckan presenterades utredningen om ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. Utredningen bekräftar mycket tydligt konkurrensproblemen för biljettförsäljningen på tågmarknaden och föreslår att regeringen skapar en konkurrensneutral försäljningskanal. ”På längre sikt riskerar den konkurrensmässiga snedvridningen av försäljningsmöjligheter i Sverige att hindra kollektivtrafikföretag från att vilja etablera sig på den svenska marknaden, vilket kan få en större påverkan på resandet.” ”Detta kan i sin tur bidra till att transportsystemet inte används effektivt, vilket en nationell konkurrensneutral försäljningskanal skulle kunna skapa ändring kring.” MTRX välkomnar utredningens uppmaning till regeringen enligt ett pressmeddelande.

”Staten kan tillhandahålla en konkurrensneutral försäljningskanal för all kollektivtrafik för att lösa problematiken med att SJ:s onlinekanaler i dag inte är en neutral kanal som säljer hela utbudet.”

Flera politiska partier har konstaterat problemen med SJ:s starka ställning vad gäller biljettförsäljning via den dominerande försäljningskanalen sj.se och det borde därför vara möjligt för regeringen att skyndsamt lösa konkurrensproblemen på svensk järnväg.

– Det är ett stort steg i rätt riktning när nu även den statliga utredningen pekar på de problem som existerar på fjärrtågsmarknaden. Även om bolagisering av SJs onlinetjänster är ett naturligt steg på sikt så är ett förändrat ägardirektiv där allt utbud säljs på sj.se den snabbaste och mest ekonomiska lösningen, säger Mats Johannesson VD MTRX i ett pressmeddelande.

SJ.se har varit den kanal där svenskar i över 20 år har kunnat söka, boka och köpa tåg- och bussbiljetter, den helt dominerande kanalen samt välkänd av alla. På sj.se går det att köpa biljetter till samtliga operatörers resor – förutom till MTRX. Det finns idag ingen teknisk begränsning för att sälja MTRXs biljetter. Förslaget om en ny nationell bokningsplattform är som utredaren pekat på kostsamt och med låg sannolikhet för framgång. De alternativa lösningarna om att antingen bolagisera SJs onlinetjänster eller att förändra SJs ägardirektiv är kostnadseffektiva lösningar som också fyller behovet.

2 kommentarer

  1. Adam S: Inte nog med att kinesiska staten bromsar tågresandet till Arlanda med ensamrätt och straffavgifter, deras "Hong Kong-bolag" vill heller inte investera i marknadsföring av alla de befintliga försäljningskanaler för tågresor som redan existerar. Reglering, reglering, reglering på andras bekostnad är ingen affärsmodell som gynnar svenska resenärer. Kanske dags att säga tack, men nej tack till Kina?
  2. Rebecca: Adam S - jag är nyfiken på hur du menar att kinesiska staten bromsar tågresandet till Arlanda? Spåren som går till Arlanda ägs av Arlanda Infrastucture AB, där svenska staten innehar 100% av aktierna. Det är A-train AB som driver trafiken till Arlanda genom ”Arlanda Express”, och där hittar jag inte heller någon koppling till Hongkong bland ägarna, men den kanske finns?

Prenumerera gratis på Travel News fullmatade nyhetsbrev och få senaste nytt från reseindustrin varje vardag senast klockan 8.