Annons:

Premium

Analys: Lokförarbrist den viktigaste förklaring bakom MTR:s kollaps i pendeltågstrafiken

Travel News tågexpert Mats Nyblom analyserar SJ:s snabba övertagande av pendeltågstrafiken i Stockholm. Redan den 3 mars ska MTR vara borta.

“På fyra månader, mitt under ‘brinnande’ vinter, ska alltså SJ sätta upp en verksamhet som blir bättre än vad MTR lyckades med under sju år.”

En intressant vinter är i antågande för Stockholms pendeltågsresenärer. MTR och Trafikförvaltningen i Region Stockholm är överens om att MTR kliver av uppdraget att köra pendeltågen i Stockholm per den 3 mars 2024 det vill säga ungefär två år innan det tioåriga avtalet planenligt skulle löpa ut. Regionen har valt att direktupphandla dessa två år av SJ i en Open-book-lösning. Med open-book slipper SJ riskera det som drabbat MTR, stora förluster i verksamheten.

Hur hamnade MTR i denna situation? Till att börja med var nog avtalet inte det bästa sett ur MTR:s perspektiv. MTR Pendeltågen har i princip gått med förlust varje år. Inledningsvis var kvaliteten bra, men sedan ett drygt år har det mesta havererat. Förlusten 2022 var 290 MSEK (på en omsättning om 2,2 miljarder). Samtidigt har servicenivån kollapsat, något som Stockholm alltmer plågade pendelresenärer är smärtsamt medvetna om.

”Servicenivån har kollapsat, något som Stockholm alltmer plågade pendelresenärer är smärtsamt medvetna om”

Anledningen till denna kollaps beror dels på brister i underhållsorganisationen, dels på lokförarbrist. Det råder lokförarbrist i hela Sverige, men den har blivit extremt akut inom MTR Pendeltågen. Bolaget har hamnat i vanrykte som arbetsgivare. Till viss del beroende på att man ansvarat för att ersätta tågvärdarna med kameror i tågen, något som initierats av Regionen med ambitionen att spara pengar. Den minnesgode kommer kanske ihåg vilt strejkande lokförare som en konsekvens. Utan att ha tillgång till fakta ligger det nog nära till hands att anta att det funnits vissa brister inom MTR:s ledningsfunktioner som bidragit till att situation accentuerades utöver den rena sakfrågan.

Lösningen som till slut Region Stockholm och MTR enades om blev att MTR betalar Regionen 800 MSEK för att om fyra månader vara av med denna verksamhet.

På fyra månader, mitt under ”brinnande” vinter, ska alltså SJ sätta upp en verksamhet som blir bättre än vad MTR lyckades med under sju år. Alla anställda är välkomna över till SJ. Det ska bli intressant att följa denna process. Personligen är jag lyckligtvis inte beroende av en fungerande pendeltågstrafik. SJ lär säkert vara hjälpta av just open-book-lösningen och det faktum att kunden/regionen i detta läge är mer intresserad av funktion/service än kostnad. Man kan sannolikt…

Har du redan Premium? .

Läs vidare med Premium!

Ingår

  • Exklusiva analyser och sammanställningar av data för branchen
  • Unika intervjuer med reseindustrins viktigaste makthavare
  • Artiklar med tips och råd om hur du blir effektiv i ditt arbete
  • Och mycket, mycket mer!

Köp Premium