Annons:

EU-beslut om samordning av reserestriktioner är bra men otillräckligt

EU:s medlemsstater har idag enats om att bättre samordna sina åtgärder och begränsa inskränkningar i den fria rörligheten till följd av covid-19. Transportföretagen välkomnar beslutet som ett steg i rätt riktning, skriver man i ett pressmeddelande.

”Det är glädjande att EU:s medlemsstater nu tar ett första litet steg för att öppna upp Europa. Men beslutet kommer mycket sent och är alldeles för försiktigt. Den samlade europeiska flygnäringen kräver betydligt mer kraftfulla åtgärder. När stater beslutade om stängda gränser och obligatorisk karantän slog de nästan ut en hel bransch och nu måste vi få igång resandet igen. Ytterst handlar det om förtroende och tillit hos allmänheten för att transportera sig. Och för att återskapa förtroendet bland resenärerna krävs förutsägbarhet. Jag hoppas att dagens beslut kan bidra till detta, men mycket mer behövs”, säger Fredrik Kämpfe, branschchef Transportföretagen – Flyg i ett pressmeddelande.

För alla som behöver resa oavsett om transporten sker med flyg, buss, bil, färja eller tåg är dagens beslut välkommet. Att minska smittspridningen är självklart avgörande men för att möjliggöra säkra resor måste myndigheter och transportbranschen nu arbeta tillsammans. Även om coronaviruset finns kvar i samhället under en tid framöver kommer vi att behöva resa till andra länder.

”Turistbussföretagen står redo att genomföra resor på ett ansvarsfullt sätt men det finns i dagsläget alldeles för stor osäkerhet kring om det överhuvudtaget är möjligt att komma ut i Europa. Bussbranschen är helt beroende av en tydlig och långsiktig harmonisering för att kunna återstarta verksamheten, eftersom vi ofta passerar genom flera länder under en och samma resa. Resenärerna måste kunna känna sig trygga i att boka resor med framförhållning utan att det finns risk att de ställs in på grund av krångliga och plötsligt införda inreseregler”, säger Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag i ett pressmeddelande.

Enligt dagens beslut ska restriktioner och gränshinder i syfte att minska smittspridningen vara proportionerliga och icke-diskriminerande och dessutom avskaffas så snart som den epidemiologiska situationen tillåter detta. För att skapa en gemensam europeisk bild av situationen föreslås gemensamma kriterier och kartläggning av smittspridningen i EU:s medlemsstater som ska kodas i färgerna grönt, orange och rött.

”Europas totala nedstängning var en panikåtgärd. Nu krävs en organiserad och gemensam process för att hantera både samhällsekonomin och smittskydd parallellt, annars går vi mot en ännu större kris än vi ser idag. Flyget tar ansvar för ett säkert resande med en omfattande gemensam branschstandard som resenärerna möter oavsett om de reser från Arlanda eller Frankfurt. Men trots detta har passagerarsiffrorna vänt ner under hösten på grund av staternas oförmåga att samordna sig. Sveriges regering måste vara en aktiv röst för mer öppenhet. Jag hoppas att vi nu kan bygga vidare med ett testsystem som möjliggör fler resor i EU samt till övriga världen”, avslutar Fredrik Kämpfe i ett pressmeddelande.

Kommentarer är stängda.

Reseproducent till Rolfs Travel Group
Sista ansökningsdag:
4 december 2022
FÖRSÄLJNINGSCHEF TILL ELITE HOTELS I LUND OCH MALMÖ
Sista ansökningsdag:
5 december 2022