Annons:

Minnesord: Olle Hedberg 1928-2022

Direktör Olle Hedberg, Stockholm, har vid 93 års ålder stilla somnat in. Närmast anhöriga är sonen Sten och sonsonen William.

Efter en lång karriär i framförallt flygets tjänst har vår gemensamme mentor, inspiratör och käre vän sedan flera decennier lämnat oss.

Olle startade sin yrkesbana i flygvapnet och arbetade efter sin aktiva flygtjänst som officer i Flygstaben och Försvarsstaben. Han medverkade bl.a. under 60-talet i planeringen för flygplan Saab 37 Viggen. 

Därefter gick han över i civil tjänst som VD för Swedair AB. Olle utvecklade Swedair till den helt dominerande aktören på regionalflygmarknaden. Swedair blev, genom Olles förtjänst, först i världen att operera det nya flygplanet Saab 340. 

Olles nästa ledarroll var som VD för Linjeflyg AB. En av utmaningarna var att leda överflyttningen av Linjeflygs hela verksamhet från Bromma till Arlanda. Därefter övergick Olle till VD-stolen i SAS svenska ägarbolag AB Aerotransport, ABA.

”Han var alltid inriktad på bästa möjliga resultat – en närmast perfektionistisk strävan efter att alltid kunna göra allt lite bättre”

Även efter den formella pensioneringen var Olle aktiv i näringslivet i många år, bl.a. som styrelseordförande i Stockholm Konsult AB. 

Vi kände Olle som en utomordentligt stark och skicklig ledare. Han var alltid inriktad på bästa möjliga resultat – en närmast perfektionistisk strävan efter att alltid kunna göra allt lite bättre. Olle var aldrig helt nöjd, framförallt inte över sin egen insats. 

Till Olles goda ledaregenskaper hörde att alltid ta till vara, leda och inspirera oss som var yngre. Han blev för oss vår absolut viktigaste mentor i våra respektive yrkesroller. Olle ställde alltid upp för att ge råd och rekommendationer, alltid med glimten i ögat. Han var en varmt uppskattad ledare.

Olle besatt en unik analytisk förmåga. Det var alltid en ynnest att sitta tillsammans med Olle och försöka bena ut en problemställning och nå fram till beslut om åtgärder. Till hans eminenta förmågor hörde också en briljant förhandlingsskicklighet.

Även under senare år och in i det sista hade vi förmånen att regelbundet få umgås med Olle och ta del av hans klokskap, erfarenhet och tillgivenhet. Vi saknar och sörjer vår utomordentligt uppskattade vän.

Karl-Erik Strand

Stefan Pettersson

Pelle Svensson

Per-Arne Gustavsson

Kommentarer är stängda.

Stromma söker Coordinator till Business Support
Sista ansökningsdag:
11 oktober 2022
Västindienspecialisten söker en travel consultant
Sista ansökningsdag:
22 oktober 2022
Flygansvarig på MSC Cruises
Sista ansökningsdag:
17 oktober 2022