Annons:

Ny undersökning visar att affärsresandet ökar 2024

De flesta reseköpare förväntar sig att utgifterna och volymen för affärsresor kommer att öka under 2024 jämfört med förra året. Det visar en undersökning av Global Business Travel Association med 707 reseköpare, leverantörer och branschfolk.

Undersökningen, som genomfördes under perioden 9-22 Januari, med respondenter från hela världen, varav hälften var reseledare eller inköpsproffs – visade att 59 procent av reseköparna sa att de förväntar sig att affärsresevolymen kommer att öka till 2024. Endast 9 procent av de tillfrågade sa att ökningen skulle bli 20 procent eller mer, medan hälften sa att volymen skulle öka med upp till 20 procent. 28 procent sa att deras affärsresevolym skulle vara oförändrad från 2023 i år, medan 11 procent sa att volymen skulle minska 2024.

När det gäller utgifter sa ungefär två tredjedelar av köparna att deras företag skulle spendera mer på resor 2024 jämfört med 2023 – 11 procent av de totala svarande sa att ökningen skulle vara högre än 20 procent, medan 55 procent sa att ökningen skulle vara 20 procent eller lägre. Drygt 20 procent sa att de förväntar sig att utgifterna kommer att vara oförändrade år över år 2024, och 12 procent förväntar sig att utgifterna kommer att minska.

”När företag och resenärer fortsätter att ta till sig den viktiga rollen som personlig kontakt för företag, finns det starka indikatorer för fortsatt tillväxt i resevolym och utgifter in till 2024”, säger GBTA:s vd Suzanne Neufang.

”Detta bådar gott för framtiden för vår industri och dess yrkesverksamma.”

Undersökningen visade också att leverantörer är mycket mer benägna än köpare att se personalökningar i år. Bland reseleverantörer och TMC:er som tillfrågades sa 46 procent att de förväntar sig att deras företags totala bemanning kommer att öka i år, och 36 procent sa att personalstyrkan borde förbli densamma. Bland de tillfrågade köparna sa endast 14 procent att de förväntar sig att personalstyrkan för deras interna reseteam kommer att öka i år, medan 64 procent sa att de inte förväntar sig någon förändring i bemanningen. Men tolv procent av köparna sa att även om de inte förväntade sig att deras team skulle växa, får de mer stöd genom partnerskap med andra interna team.

Endast 6 procent av köparna och 7 procent av leverantörerna sa att de förväntar sig att personalstyrkan kommer att minska 2024 jämfört med 2023.

57 procent av de tillfrågade säger att jämförelser med 2019 inte längre är relevanta. Medan ungefär en tredjedel av de tillfrågade fortfarande ser värde i sådana jämförelser, rankas själva pandemin i botten av respondenternas oro för 2024, enligt GBTA.

Kommentarer är stängda.