Annons:

Annons:

SHR blir organisation för hela besöksnäringen

Den svenska besöksnäringen samlas i en och samma organisation när SLAO och SCR går med som branschmedlemmar i SHR.

Sveriges camping- och stugföretagares riksorganisation, SCR, Svenska liftanläggningars organisation, SLAO, och Sveriges hotell- och restaurangföretagare, SHR, gör gemensam sak.
SCR och SLAO och deras medlemsföretag blir branschmedlemmar i SHR. Organisationerna står tillsammans för 90 procent av det totala antalet gästnätter i Sverige och företräder cirka 4 000 företag med 5 500 arbetsplatser inom besöksnäringen.
– Vi har länge arbetat mot samma mål och genom samgåendet får vi en samlad stark röst för svensk besöksnäring, vilket kan behövas i konkurrensen med andra näringar, säger Lars Isacson, vd för SCR.
Den främsta orsaken till samgåendet är fördelarna i opinionsbildningen.
SHR tar över opinionsbildningsansvaret för den svenska besöksnäringen från Svensk Turism. Svensk Turism kommer i fortsättningen att fokusera på besöksnäringens ägarfrågor i Visit Sweden, som arbetar för att marknadsföra Sverige i världen.

Kommentarer är stängda.