Annons:

SRF: ”Det måste vara enkelt för resenärer att se sin klimatpåverkan”

Trafikanalys träffade under tisdagen reseorganisationer och andra myndigheter för att diskutera en klimatdeklaration av resor. Resebranschföreningen SRF är positiv till initiativet, men konstaterar att mycket arbete återstår, enligt ett pressmeddelande.

– Det är viktigt att skapa en märkning som är både tydlig för konsumenterna och ger en rättvis bild av klimatpåverkan för olika sätt att resa. Initiativet är positivt, men mycket arbete återstår, säger Didrik von Seth, generalsekreterare för resebranschföreningen SRF i ett pressmeddelande.

Förra året gav regeringen Trafikanalys i uppdrag att ta fram förslag på en klimatdeklaration av långväga resor. Syftet är att göra det enkelt för konsumenter att jämföra klimatpåverkan från olika sätt att resa. Under tisdagen höll Trafikanalys ett dialogmöte för att diskutera hur en sådan klimatdeklaration kan utformas.

Under mötet presenterade Trafikanalys flera slutsatser, bland annat att det inte skulle bli rättvist att använda samma metod för att redovisa klimatpåverkan från olika transportslag. Trafikanalys påpekade också vikten av att nationella krav inte överstiger internationella bestämmelser, vilket är särskilt viktigt vid e-handel.

– Det är väldigt svårt att ställa nationella krav på en resemarknad som per definition är internationell. Vi saknar lösningar som garanterar att svenska reseföretag inte drabbas hårdare än utländska. Utan det kommer systemet att rundas och klimatet förlora, säger Didrik von Seth.

För SRF är det av största vikt att det slutförslag som Trafikanalys ska presentera är funktionellt och praktiskt genomförbart.

– Vi vill bidra till att klimatpåverkan från resor minskar. Rätt utformad kan en klimatdeklaration både hjälpa resenärerna att göra medvetna val och minska resenäringens klimatpåverkan. Det vore väldigt positivt, säger Didrik von Seth.

Fakta
– I oktober 2019 fick Trafikanalys uppdraget av regeringen att ta fram förslag på klimatdeklaration av långväga resor med buss, tåg, flyg eller färja.
– Uppdraget är att lämna förslag på hur det kan göras obligatoriskt att redovisa klimatpåverkan i samband med marknadsföring och försäljning av resor.
– Informationen i deklarationen ska vara lättillgänglig och begriplig.
– Resenären ska själv kunna jämföra klimatpåverkan både mellan och inom olika trafikslag.
– Deklarationen ska visa totala utsläpp per resa per resenär.
– Senast den 30 april 2020 ska Trafikanalys lämna sitt slutgiltiga förslag till regeringen.

Kommentarer är stängda.