Annons:

Pandox sämre än väntat i Q1: ”Låg hotellefterfrågan”

Hotell- och fastighetsbolaget Pandox redovisar ett driftnetto för det första kvartalet klart lägre än motsvarande period förra året. Nyckeltalet kom också in lägre än väntat.

Även ebitda-resultatet kom in sämre än väntat.

Sammantaget minskade Pandox totala intäkter och driftnetto i kvartalet med 41 respektive 34 procent.

”Det första kvartalet utvecklades i linje med Pandox förväntningar och följde samma mönster som närmast föregående kvartal. Omfattande restriktioner på samtliga Pandox marknader ledde till en fortsatt mycket låg hotellefterfrågan”, skriver Anders Nissen i vd-ordet.

Kommentarer är stängda.