Annons:

Här är regeringens förslag på presentkort till reseindustrin

Regeringen har idag enligt ett pressmeddelande gett Kammarkollegiet i uppdrag att snarast möjligt ta fram och sprida information om vouchrar och liknande värdebevis som avser kompensation för paketresor som ställs in eller bokas av. Insatsen ska bidra till att tydliggöra för både paketresearrangörer och resenärer vad som gäller när en resenär ersätts med en voucher istället för en vanlig återbetalning.

Enligt regeringen finns två syften med uppdraget. Det ena är att tydliggöra när vouchrar eller liknande värdebevis på paketresor och så kallade sammanlänkade researrangemang omfattas av en ordnad resegaranti. Det andra är att tydliggöra vilka möjligheter och risker det kan innebära att ha ett sådant värdebevis jämfört med ett krav på återbetalning i pengar om researrangören går i konkurs.

Resenärer har rätt till återbetalning när en resa ställs in och i vissa fall när den avbokas, men det kan finnas skäl för paketresearrangörer att erbjuda en voucher som alternativ till ett kontantbelopp. Det kan också vara ett bra alternativ för resenären, förutsatt att han eller hon kan lita på att vouchern omfattas av det skydd som resegarantin ger.

Den som är arrangör av en paketresa är skyldig att se till att paketresan omfattas av en resegaranti som är godkänd enligt resegarantilagen. Resegarantin ska säkerställa att de betalningar som görs för paketresan betalas tillbaka om avtalet inte fullgörs på grund av att arrangören är konkursmässig. Kammarkollegiet ansvarar för administrationen av resegarantisystemet.

Uppdraget ska utföras i samråd med Konsumentverket. Kammarkollegiet ska även inhämta information och synpunkter från Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen samt andra berörda myndigheter och organisationer.

Kammarkollegiet ska senast den 31 augusti 2020 redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit.

5 kommentarer

  1. abc: 31 aug ???? Då har alla kånkat
  2. Vägs ände: Regeringens förslag är glasklart. När resebyrån/arrangören går i konkurs betalas pengarna ut från de pengar som resebyrån ställt till Kammarkollegium.
  3. Anonym: Rättelse Det ska stå de pengar som resebyrån ställt i garanti
  4. Anders Ivarsson: abc, såvitt jag hört så har konsumentverket förlängt tidsfrist för återbetalningar till 3 månader vilket tyder på att resenärer får vänta på sin ersättning tills frågan är utredd, någon som gör annan tolkning?
  5. Sigge: Jag trodde aktiv dödshjälp var förbjudet i Sverige?