Annons:

Rapport från vårmöte för resebranschen

Förra veckan bjöd Svenska Resebranschföreningen (SRF) och Sveriges affärsreseförening (SBTA) in till Resebranschens vårmöte i Näringslivets hus, för att lyssna till föredrag och diskussioner med representanter från resebranschen, politiken och Svenskt Näringsliv. Dagens huvudtalare var Ola Rosling från Gapminder, som med energi och humor förklarade hur världen egentligen mår. 

Huvudtemat för vårmötet var hur den svenska resebranschen påverkas av brister i dagens infrastruktur. En ny undersökning gjord av Nordic Bench på uppdrag av SRF och SBTA presenterades av SRF:s generalsekreterare Didrik von Seth. Den visar hur brister inom svensk infrastruktur kan påverka reseindustrins tillväxt och utveckling, samt vilka prioriteringar som måste till för att möta branschens behov. I undersökningen har femhundra beslutsfattare inom rese- och besöksnäringen gett sin syn på svensk infrastruktur och slutsatsen i rapporten är tydlig: det finns ett betydande behov av infrastrukturinvesteringar för att stödja tillväxten och utvecklingen av Sveriges besöks- och resebransch.

Även Nils Paul från Svenskt Näringsliv var på plats för att ge näringslivets syn på dagens infrastrukturutmaningar. Med i diskussionen var även Paul Verhagen från SAS som fick svara på varför de prioriterar Kastrup före Arlanda, samt SJ:s Pär Helgesson som pratade om tågresandets utmaningar. Tre politiker som representerar C, S och M i Trafikutskottet fanns på plats, för att berätta hur politiken hanterar problemet och vilka planer som finns framöver.

Den sista delen av mötet hölls med stor energi av dagens huvudtalare Ola Rosling från Gapminder, som på sitt entusiastiska och pedagogiska sätt förklarade för oss hur världen egentligen mår och hur våra hjärnor ofta grundar dagens sanningar på fördomar om vår omvärld, istället för fakta. 

En kommentar

  1. Ewa Solfors: Intressant och lärorik dag. Tack SBTA och SRF