Annons:

American Express lägger ner kontor

American Express lägger ner fyra svenska, ett danskt och ett norskt kontor till följd av  vikande volymer orsakade av den tuffa ekonomiska situationen i världen. 

De berörda kontoren är Helsingborg, Skövde, Karlstad, Sundsvall i Sverige, Bergen i Norge och Ålborg i Danmark.
– Vid minskande kundaktivitet måste vi anpassa kostnaderna för att fortsätta kunna erbjuda samma service till samma pris. Genom att lägga ner kontor och föra över kunderna till andra enheter gör vi besparingar, säger Kaveh Atrak, Nordenchef för American Express Business Travel.
Hur många anställda som får sluta i och med nedläggningarna vill Kaveh Atrak inte avslöja. Enligt vad Travel News erfar rör det sig om över 30 personer. Bara på Helsingborgskontoret är det, enligt Helsingborgs Dagblad, 16 personer som blir av med jobbet. Enligt tidningen fick dessa anställda reda på nedläggningen av misstag när en anställd öppnat ett otydligt adresserat brev till kontoret.
På de nedlagda kontoren råder förstämning, även om det finns förståelse för beslutet.
– Det är jättetråkigt att de lägger ner vårt kontor, eftersom det är svårt att få jobb i dessa tider. Samtidigt har vi sett vikande volymer och vet att det relativt sett är dyrare att driva små kontor än att flytta över volymer till storstadskontoren, säger en anställd på ett av de berörda kontoren.
American Express började känna av en nedgång i affärsresandet i oktober månad i fjol. Trots detta blev förra året det bästa i företagets historia.
– Sista kvartalet såg vi en 10- procentig nedgång på marknaden och i januari och februari var det ännu värre. Det skulle inte förvåna mig om marknaden minskar med 20 procent mätt i transaktionsvolymer för hela 2009, säger Atrak.
Kaveh Atrak beskriver den nuvarande ekonomiska krisen som värre än efter 11 september.
– Krisen efter terrordåden gick över ganska snabbt och innehöll inte bankkris och stora uppsägningar som i dag. Vi får knappast en vändning förrän hösten 2010 och då tror jag att resemönstren har förändrats för gott.
De förändringar Kaveh Atrak ser i framtiden är att resenärerna kommer att välja lägre klasser på resor och hotell, företagens resepolicyer kommer att bli allt tajtare och onlinebokningarna viktigare.
– Bara under de tre sista månaderna i fjol när den ekonomiska krisen tilltog såg vi en stark ökning i onlinebokningar jämfört med de första tre kvartalen, säger Kaveh Atrak. 
KARIN STARKMAN AHLSTEDT

Kommentarer är stängda.