Annons:

Travelpartner går mot strömmen – ökar niomånadersvinsten

Internetresebyrån Travelpartners framgångar fortsätter. Resultatet efter finansnetto ökade från 1,4 miljoner till 11,8 miljoner kronor under årets första nio månader.

Nettoomsättningen ökade under samma period med 91 procent till 58,2 miljoner kronor. Bruttoförsäljningen (där det totala värdet av sålda biljetter och produkter ingår) ökade med 115 procent till 1 031 miljoner (480).
Den kraftiga tillväxten går stick i stäv med trenden inom den totala resebyråbranschen. Enligt Resebyråföreningens färska siffror minskade den svenska resebyråförsäljningen med 20 procent under årets första nio månader.
– Bolaget ser en tillväxt i alla kanaler och på alla marknader, säger Travelpartners vd Mattias Sesemann i en presskommentar.
Under det tredje kvartalet, juli-september, ökade nettoomsättningen med 88 procent till 19,7 miljoner. Resultatet ökade från 757 000 kronor till 4,2 miljoner kronor. Vinstökningen har skett trots att Travelpartner under kvartalet drabbats av en valutaförlust på 840 000 kronor till följd av den snabba kronförsvagningen som skedde under andra hälften av juli. Hittills i år har kursförlusterna uppgått till 575 000 kronor och bolaget har enligt kvartalsrapporten ”vidtagit åtgärder för att minska valutaexponeringen”.

Kommentarer är stängda.