Annons:

Annons:

Den negativa utvecklingen forsätter – SAS vill frysa löner

Rådande omständigheter gör att SAS löpande tvingas anpassa kapacitet och avgångar till en svag och volatil efterfrågan. För kvartalet minskade kapaciteten med 75 procent mot föregående år och 29 procent jämfört med föregående kvartal. Antalet passagerare under kvartalet var 5,3 miljoner färre än första kvartalet 2020 och 900 000 färre än föregående kvartal, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Den negativa trafikutvecklingen har lett till att intäkterna stannade på endast 2,3 miljarder SEK, en minskning med 7,4 miljarder SEK jämfört med föregående år. Samtidigt har SAS lyckats motverka stora delar av intäktstappet genom minskade kostnader, vilka är nästan 60 % lägre än motsvarande kvartal föregående år. Kostnadsbesparingarna kompenserar dock inte helt intäktsbortfallet och resultatet för kvartalet uppgår till -1,9 miljarder SEK, vilket är 0,8 miljarder lägre än föregående år.

SAS förmåga att hantera likviditet är avgörande för bolagets möjligheter att navigera säkert igenom pågående pandemi, och vid kvartalets utgång uppgick likviditeten till 4,7 miljarder SEK. Som planerat har SAS kraftsamlat för att säkerställa återbetalning till kunder för inställda resor, vilket uppgår till 2,1 miljarder SEK under kvartalet. Vi har dessutom haft engångsutbetalningar uppgående till cirka 0,7 miljarder SEK avseende framskjutna betalningar från 2020 samt genomförd omstrukturering. För att stärka likviditeten ytterligare i vår säsongsmässigt svagaste period, har SAS utnyttjat en kreditfacilitet uppgående till 1,5 miljarder NOK, till 100 % garanterad av Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK), skriver bolaget i ett pressmeddelande.

För att ytterligare stärka SAS förmåga till säsongsanpassning, ökad produktivitet och långsiktig konkurrenskraft, fortsätter dialogen med samtliga fackförbund inom SAS-koncernen. Under kvartalet har nya avtal tecknats för delar av vår norska personal och överenskommelser om frysta lönenivåer har också ingåtts med flera yrkesgrupper.

Första kvartalet

2 kommentarer

  1. Erik: Och jag förutsätter att detta även gäller toppchefernas egna löner
  2. SAS Kund: Rickard kan väl gå ner till 50 000 SEK i månaden tiden han har kvar för att hjälpa företaget.

Prenumerera gratis på Travel News fullmatade nyhetsbrev och få senaste nytt från reseindustrin varje vardag senast klockan 8.