Annons:

Annons:

SAS slipper betala kompensation efter pilotstrejken

Allmänna reklamationsnämnden har fattat sitt beslut efter SAS pilotstrejk. ARN avslår kompensation eftersom det var en exceptionell åtgärd och att bolaget gjort tillräckligt. Knappt 400 000 passagerare drabbades av inställda flyg. Enligt EU:s regler måste SAS betala upp till 600 euro till varje drabbad resenär. Men inte denna gång alltså.

Så här skriver ARN på sin hemsida:

Allmänna reklamationsnämndens bedömning är att pilotstrejken på SAS var en extraordinär händelse. I det ärende som nämnden har prövat har SAS också bevisat att bolaget gjort allt som är rimligt för att undvika strejken och att den aktuella flygningen ställdes in. I och med det är bolaget inte skyldigt att betala ut den standardiserade kompensationen enligt EU-förordning 261/2004. Beslutet är vägledande för ARN:s framtida bedömningar.

Under perioden 26 april 2019–2 maj 2019 ställde flygbolaget SAS in närmare 4 000 flygavgångar, på grund av en omfattande pilotstrejk i Sverige, Danmark och Norge. Flera hundratusen resenärer drabbades på olika sätt. ARN har fått in närmare 350 anmälningar från resenärer som drabbats av strejken. De flesta rör krav på en standardiserad kompensation enligt EU:s förordning om flygpassagerares rättigheter.

I det aktuella ärendet ställdes en flygning från Stockholm till Alicante in. SAS lyckades inte boka om resenärerna. Resenärerna bokade själva nya biljetter med ett annat bolag och SAS ersatte kostnaden för de nya biljetterna. SAS motsatte sig däremot att betala den standardiserade kompensationen enligt EU-förordningen. ARN prövade ärendet i utökad sammansättning*.

– SAS är inte skyldigt att betala kompensation. Bolaget har bevisat att strejken var en extraordinär händelse som legat utanför bolagets kontroll. SAS har också bevisat att det vidtagit en mängd åtgärder för att undvika strejken och för att begränsa konsekvenserna av strejken när den väl brutit ut, säger Marcus Isgren, ordförande och chef för ARN.

– SAS har därmed gjort det som rimligen kan begäras av bolaget för att undvika att flygningen ställdes in och i en sådan situation är bolaget inte ersättningsskyldigt.

Övriga ärenden som rör pilotstrejken kommer att avgöras under hösten.

– Bedömningen att just denna strejk var en extraordinär händelse kommer att vara vägledande vid prövningen av de andra ärendena, säger Marcus Isgren.

Länk till referatet av ärende 2019-07890

* Vid ett sammanträde i utökad sammansättning medverkar ARN:s chef och två externa domare samt fyra andra ledamöter, två från konsumentsidan och två från näringslivet. ARN har möjlighet att fatta beslut i utökad sammansättning om ärendet till exempel är av särskild betydelse.

Här är en kommentar från SRF – Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen:

– Allmänna reklamationsnämnden är en expertmyndighet som jag har stort förtroende för. SRF:s medlemmar är resebyråer och researrangörer och de följer alltid ARN:s beslut. Jag har full förståelse för att flygstrejken på SAS drabbade många resenärer hårt, men den innebar även en stor påfrestning för SAS. Jag hoppas resenärerna känner sig trygga i att ARN fattat ett rimligt beslut, säger Anna Lennhammer, generalsekreterare i resebranschföreningen SRF.

 

Kommentarer är stängda.

Prenumerera gratis på Travel News fullmatade nyhetsbrev och få senaste nytt från reseindustrin varje vardag senast klockan 8.