Annons:

SAS stakar ut mål om att bli skuldfritt till 2026

SAS presenterar nya finansiella prognoser som ett led i bolagets ansökan om konkursskydd i USA, enligt ett pressmeddelande.

Flygbolaget förväntar sig att passagerarantalet kommer att ha återhämtat sig till cirka 90 procent av nivåerna före covid under räkenskapsåret 2022/2023. Under det efterföljande året räknar SAS med att återigen kunna uppvisa ett positivt resultat före skatt.

”Under förutsättning att rekonstruktionsplanen genomförs framgångsrikt förväntar sig SAS att uppnå en stark finansiell ställning och bolaget har som målsättning att bli nästintill nettoskuldfritt vid utgången av räkenskapsåret 2025/2026”, skriver SAS.

SAS konvertering av skuld till aktiekapital, samt en förväntad kapitalanskaffning om minst 9,5 miljarder kronor i nytt eget kapital, kommer sannolikt att resultera i en utspädning för befintliga SAS-aktieägare som är väsentligt större än 95 procent.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Kapitalanskaffningen görs som en del av SAS rekonstruktionsplan SAS Forward som bolaget tidigare presenterat.

SAS Forward-planen innefattar att anskaffa minst 9,5 miljarder kronor i nytt eget kapital samt att minska eller konvertera 20 miljarder kronor i skuld till aktiekapital, något som kommer resultera i en rejäl utspädning för befintliga aktieägare.

SAS avser att genomföra en konkurrensutsatt kapitalanskaffningsprocess för att säkra de bästa tillgängliga villkoren för nytt eget kapital under första halvåret 2023.

Kommentarer är stängda.