Annons:

Annons:

Anders Örnulf tar över Skistar under tiden styrelsen letar efter en ny permanent vd

Styrelsen i SkiStar har beslutat att utse bolagets ekonomi- och finansdirektör, Anders Örnulf, till tillförordnad vd och koncernchef från och med den 1 december. Nuvarande vd, Mats Årjes, som i maj meddelade att han slutar som vd i SkiStar, lämnar sin befattning den 30 november och utträder samma dag även ur bolagets styrelse. Processen för att rekrytera en ny permanent vd till SkiStar pågår. Så snart denna process är slutförd kommer SkiStar att gå ut med mer information.

Anders Örnulf är sedan början av 2018 CFO i SkiStar. Han är född 1976, utbildad civilekonom och har en bred erfarenhet av ekonomi- och finansfrågor samt från olika chefs- och ledarpositioner.

– Jag är mycket glad över att Anders Örnulf blir SkiStars tillförordnade vd under tiden till dess att vi har en ny permanent vd på plats. Anders har arbetat nära avgående vd Mats Årjes de senaste åren. Han har alltid fokus på affären, god kunskap om SkiStar och gedigen erfarenhet av verksamhetsutveckling på ledningsnivå, säger styrelsens ordförande Eivor Andersson.

Kommentarer är stängda.