Annons:

Skistars omsättning ökar – vänder till plus i tredje kvartalet

Skistars omsättning ökade med strax över 76 procent i det tredje kvartalet i det brutna räkenskapsåret, jämfört med motsvarande period för ett år sedan. Det framgår av morgonens delårsrapport.

Resultatet efter skatt vände från en förlust i fjol på 10 miljoner kronor, till en vinst på 39 miljoner kronor.

Bokningsläget inför säsongen 2021/2022 är 30 procent högre.

För niomånadersperioden september 2020 till maj 2021 minskade nettoomsättningen med 5 procent till strax över 2,5 miljarder kronor jämfört med föregående år. Nettoresultatet för perioden blev 153 miljoner kronor, en 60-procentig minskning. Resultatet per aktie uppgick för niomånadersperioden till 2,17 kronor, ner 56 procent jämfört med fjolårsresultatet på 4,94 kronor per aktie.

Frånvaron av utländska gäster innebar att antalet skiddagar – en dags skidåkning med Skipass – hos Skistar minskade med 0,7 miljoner till 4,4 miljoner under säsongen 2020/2021, jämfört med föregående säsong. Det skriver vd Stefan Sjöstrand i vd-ordet till morgonens kvartalsrapport.

Däremot ser man att 7 procent av gästerna var nya besökare under den gångna säsongen.

”[Det] bådar gott inför kommande vintersäsonger”, skriver han.

Inför vintern 2021/2022 ser man en positiv trend, då man räknar med att de utländska turisterna ”återkommer starkt med en stor orderingång till alla destinationer”, skriver han.

Han konstaterar även att många har valt att boka tidigt och inför vintern har man därför ett bokningsläge som ligger 30 procent högre.

Kommentarer är stängda.