Annons:

Krogar med utskänkning ska stänga kl 23, maxtak på 50 deltagare utan vaccinbevis

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har presenterat nya coronaåtgärder som träder i kraft den 12 januari.

Krogar och restauranger med serveringstillstånd ska stänga senast klockan 23, och sällskap får bestå av max åtta personer.

För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar gäller ett maxtak på 50 deltagare utan vaccinbevis.

Evenemang med 50 till 500 deltagare ska ha sittande publik och högst åtta personer per sällskap, med en meter mellan sällskapen.

– Läget har förvärrats och smittspridningen i Sverige befinner sig på historiskt höga nivåer. Belastningen på sjukvården är hög, säger Magdalena Andersson.

Följande gäller från 12 januari:

  • Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus: Vid arrangemang på fler än 20 deltagare tillåts enbart sittande deltagare och deltagarna ska delas upp i sällskap på maximalt 8 personer. Det ska också vara minst 1 meter mellan sällskapen. Undantag finns för religiösa ceremonier där stående deltagare tillåts. För arrangemang med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis i tillägg till övrig reglering.
  • Mässor: För mässor med fler än 50 deltagare kommer vaccinationsbevis att krävas. Dessutom finns krav på en yta på minst 10 kvm per person.
  • Serveringsställen: Krav om max åtta personer per sällskap, 1 meter mellan sällskapen och bara sittande gäster. Stängning senast kl 23.
  • Vuxna personer: Råd tillkommer om att alla vuxna uppmanas att begränsa antalet nära kontakter inomhus genom att avstå från större middagar och fester samt liknande sociala sammanhang. Tidigare allmänna råd om att undvika trängsel, hålla avstånd, arbeta hemifrån, resa vid andra tider än rusningstrafik kvarstår.
  • Cuper och läger inomhus: Avrådan förlängs med omprövning den 31 januari. Träningar och tävlingar i ordinarie seriespel kan däremot genomföras med riskreducerande åtgärder.
  • Vuxenutbildningar och lärosäten: För lärosäten utvecklas rekommendationen om delvis distansundervisning för att glesa ut i undervisningslokalerna, men ska inte gälla som en heltidsåtgärd. Praktiska moment, som exempelvis examinationer, samt övrig vuxenutbildning bör fortsatt genomföras med riskreducerande åtgärder på plats.

Folkhälsomyndigheten har också lämnat in en hemställan till regeringen om följande åtgärder:

  • Privata sammankomster: Sänkt tak till 20 personer. Avser uthyrning av lokaler.
  • Allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och mässor inomhus: Maxtak på 500 personer, även med vaccinationsbevis.
  • Inresor: Kravet på att utländska medborgare över 12 år ska uppvisa ett max 48 timmar gammalt negativt covidtest vid inresa till Sverige tas bort, men covidpass återinförs som krav för inresa från 18-års ålder.

Kommentarer är stängda.