Annons:

Premium

Friluftsfrämjandet och SRF: Regeringens politik och neddragningar hotar allemansrätten

Statens budget för skötsel och skydd av natur skars ner rejält år 2023. Det får även stora negativa konsekvenser för infrastrukturen för friluftslivet. Länsstyrelserna vittnar om att vindskydd, vandringsleder och grillplatser kan behöva stängas när två tredjedelar av budgeten för skötsel av natur tas bort. Anslaget för statlig friluftsinfrastruktur halveras. Och det blir under året inga nya kommunala naturvårdsprojekt (LONA) för friluftsliv och folkhälsa eller bidrag för information om allemansrätten visar en sammanställning som Svenska Turistföreningen och Friluftsfrämjandet gjort, enligt ett pressmeddelande.

“En konsekvens av den sänkta budgeten är att bidragen för information om allemansrätten nu helt sätts på paus”

– Vi kan inte acceptera att eftersatta leder inte rustas upp eller att rastskydd inte renoveras samtidigt som intresset för vandring och naturvistelse ökar. Regeringen behöver nu säkra den långsiktiga finansieringen för att inte försämra infrastrukturen för friluftslivet, säger Maria Ros Hjelm, generalsekreterare på Svenska Turistföreningen. 

Friluftsfrämjandet och Svenska Turistföreningen, som samlar över 340 000 medlemmar, har begärt ut siffrorna som visar hur nedskärningarna av de statliga naturvårdsanslagen drabbar olika delar av friluftslivets förutsättningar. Anslaget för skötsel av värdefull natur…

Har du redan Premium? .

Läs vidare med Premium!

Ingår

  • Exklusiva analyser och sammanställningar av data för branchen
  • Unika intervjuer med reseindustrins viktigaste makthavare
  • Artiklar med tips och råd om hur du blir effektiv i ditt arbete
  • Och mycket, mycket mer!

Köp Premium