Annons:

Flygandet i Sverige har kommit tillbaka till häften efter pandemin

Under februari flög 1,2 miljoner resenärer vid Swedavias tio flygplatser, en nedgång med 58 procent jämfört med februari under normalåret 2019. Jämfört med februari i fjol som också var kraftigt påverkad av pandemin ökar resandet med 335 procent.

”Bromma Stockholm Airport hade cirka 45 000 resenärer i februari”

Flygets återhämtning tar ny fart i februari tack vare lättade coronarestriktioner, länders återöppnande, men också ett ökat resande i samband med sportloven. Händelseutvecklingen i Ukraina och luftrumsrestriktioner kopplade till konflikten har så här långt haft en begränsad effekt på resandet.

Av de 1,2 miljoner resenärerna i februari var 786 000 utrikesresenärer och 392 000 inrikesresenärer. Utrikesresandet minskade med 56 procent medan inrikesresandet minskade med 61 procent jämfört med februari 2019, före pandemin. Jämfört med februari 2021 så ökade flygresandet med 335 procent i februari, men jämfört med 2019 var det en minskning med sammantaget 58 procent. 

Sveriges största flygplats, Stockholm Arlanda Airport, hade 768 000 resenärer i februari, vilket var en minskning med 56 procent jämfört med februari 2019. I februari minskade utrikesresandet med 56 procent jämfört med motsvarande månad 2019, medan inrikesresandet minskade med 57 procent. Jämfört med februari i fjol ökade resandet med 343 procent i februari. Göteborg Landvetter Airport hade sammanlagt 184 000 resenärer i februari. Det var en minskning med 58 procent jämfört med februari 2019. Utrikesresandet minskade med 55 procent medan inrikesresandet minskade med 70 procent jämfört med februari 2019. Jämfört med februari i fjol var resenärsökningen 477 procent.

Bromma Stockholm Airport hade cirka 45 000 resenärer i februari, vilket var en minskning med 74 procent jämfört med februari 2019, men en ökning med cirka 40 000 resenärer jämfört med förra årets februari då flygplatsen knappt hade någon flygtrafik. 

Övriga sju Swedaviaflygplatser hade alla en klart förbättrad resenärsutveckling i februari jämfört med fjolårets februari, dock på nivåer som kraftigt understiger antalet resenärer i februari 2019. Kiruna Airport följt av Luleå Airport hade den största återhämtningen under månaden jämfört med februari 2019.

Flygresandet vid Swedavias tio flygplatser har sammantaget minskat med knappt 63 miljoner resenärer sedan pandemins start för 24 månader sedan.

Kommentarer är stängda.

Reseproducent till Rolfs Travel Group
Sista ansökningsdag:
4 december 2022
FÖRSÄLJNINGSCHEF TILL ELITE HOTELS I LUND OCH MALMÖ
Sista ansökningsdag:
5 december 2022