Annons:

Högljudda jurister stämde Yasuragi för tillsägelse – nekas skadestånd

Juristbyrån åkte på konferens med övernattning på Yasuragi – men avbröt vistelsen redan första dagen efter att de blivit tillsagda av personalen att dämpa sig under deras badande i det japanska badet, rapporterar Dagens Juridik.

Juristbyrån hade bokat ett övernattningspaket hos Yasuragi, vari entré till hotellets japanska bad ingick. Byrån avbröt dock vistelsen redan under den första dagen och kom sedan att stämma hotellet vid Stockholms tingsrätt. Byrån yrkade att avtalet skulle hävas då det förelegat ett ”väsentligt fel” i varan. Totalt yrkade byrån ersättning om 15 417 kronor för bland annat återbetalning av köpet samt även ersättning för tre timmars tidsspillan för byråns två anställda.

Yasuragi tillbakavisade byråns påstående och Stockholms tingsrätt konstaterar att det inte är klarlagt hur allvarligt personalens tillrättavisade faktiskt var. Tingsrätten anser det sammantaget bevisat att byråns personal fått en tillsägelse, att de upplevt detta som såväl otrevligt som obehagligt, men att det inte är fastslaget hur allvarliga tillsägelserna var.

Tingsrätten framhåller vidare att det av både bilder och bokningsbekräftelse framgår tydligt att det ska vara tyst i den aktuella avdelningen.

Stämningen ogillas följaktligen och Juristbyrån får stå för Yasuragis rättegångskostnader enligt Dagens Juridik.

4 kommentarer

  1. Terje Dahl: Darwin Awards till juristerna?
  2. Peter: Vilken underbar skadeglädje för de betalande, hederligt arbetande gäster som drabbades av dessa s k juristers egenmäktiga förfarande, de som kanske fick sin Yasuragi-vistelse förstörd på grund av "juristernas" brist på hederskodex och respekt. Dessutom, en juristbyrå som kan lagboken så dåligt att de tror sig kunna kräva andra på skadestånd för sina egna regelbrott, är knappast en byrå någon skulle satsa på för 5000–10000 kronor i timmen. Darwinpriset är en briljant idé, Terje.
  3. Bengt-Christer Jansson: Det finns något som kallas kontakthinder som hos säljare kallas säljhinder. Vi har upptäckt 16 sådana hinder. Vi har testat över 1 miljon säljare och 85% har ca 5 av dessa hinder från skadlig nivå till förlorar bara någon affär per år pga hindret. Kontakthinder uttrycker sig som attityder och värderingar hur vi skapar kontakt med andra människor. Dessa hinder gör att vi inte tar de kontakter vi behöver göra för att nå våra mål och dessutom förhindrar kontakt när det blöder in i samtalet med kunder, personal på ett badhus etc. Inom konsultyrket där Advokater ingår dvs vi säljer vår kompetens är det vanligaste kontakthindret det vi kallar Hyper Profesionell. Så hur uttrycker sig då detta hinder som handlar om image av att vara framgångsrik. Kan uppfattas som arrogant, besserwisser och har behov att alltid vara i centrum. Berättar du att du var i London förra veckan tar de snabbt över och istället för att du får berätta om din Londonresa berättar de om sina upplevelser om London. De har ofta en överdriven fokus på manér och att ge sken av att vara framgångsrik. Hanterar beteendet görs på ett av två sätt – eller båda samtidigt. 1. Illustreras med skrytsamma uppvisningar av designerkläder, prestigefyllda bilar och/eller alltför många utmärkelser eller referenser. 2. Illustreras genom anspråk på att vara expert i ett orealistiskt antal ämnen i försök att uppfattas som bildad och förfinad. Kan också använda överdrivet svåra ord när ett enklare språk skulle räcka. När det drabbar ett helt företag så tappar eller missar man många affärer trots att de kan vara mycket kompetenta. De brukar vara de mest välklädda i branschen men har bara hälften så många uppdrag som andra i branschen som inte lider av detta hinder. Det som är hoppfullt är att det går att ändra på med lite stöd och hjälp. Tackar för artikeln då detta är ytterligare ett exempel hur kontakthinder påverkar affärerna på ett skadligt sätt.
  4. Justitia: Så alltigenom lysande korkat; en sådan s k "juristbyrå" måste vara ett enda grovt skämt...!? TRs dom kanske i någon mån blev en svidande, något sedelärande läxa!?