Annons:

Nu ska brandhärjade Oceana rivas och saneras

Under veckan färdigställde Liseberg och NCC en plan för rivnings- och saneringsarbete på Liseberg Oceana. Ett naturligt och viktigt steg i processen för att säkra upp platsen och minimera miljöpåverkan efter den omfattande brand som bröt ut den 12 februari, enligt ett pressmeddelande.

De första tekniska utredningarna efter branden på Oceana visade att större delar än förväntat klarat sig delvis eller är helt oskadda. Dessa värden behöver skyddas och vädersäkras, samtidigt som de delar som har förstörts behöver nedmonteras och hanteras, för att säkerställa att de inte påverkar vare sig miljö eller omgivning.

I dagsläget finns inget klart slutdatum för rivnings- och saneringsarbetet. Det är ett komplext uppdrag, där troligtvis delar av attraktionstornet, bassänghallens tak och de bärande limträbalkarna behöver rivas, samtidigt som det är viktigt att undvika ytterligare skada på ytor som hittills klarat sig från branden.

Kommentarer är stängda.