Annons:

Oceanas brandnota: halv miljard – beslut om återuppbyggnad saknas

Den 12 februari 2024 drabbades Lisebergs nya vattenvärld av en förödande brand där en medarbetare tragiskt förlorade livet. Branden innebar också stora materiella skador. Skadornas omfattning har varit osäkra i ekonomiska tal, fram till nu. I samband med Lisebergskoncernens kvartalsrapport konstateras nu ett första kostnadsestimat vilket innebär att projektet skrivs ned med 484 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande.

“Skadorna är på ett sätt omätbara med tanke på att vi i branden förlorade en vän och kollega”

Nedskrivningen baseras på de första undersökningarna av branden och dess konsekvenser.

-Skadorna är på ett sätt omätbara med tanke på att vi i branden förlorade en vän och kollega. Det är en förlust vi aldrig kommer kunna ersätta. Samtidigt behöver vi tänka framåt och då är uppskattningen av de materiella skadorna ett steg på vägen mot en möjlig återuppbyggnad, säger Andreas Andersen i ett pressmeddelande.

De materiella skadorna är omfattande men understiger de initiala uppskattningarna som talade om mycket omfattande skador. Stora delar av källaren, pool-anläggningen, tekniska installationer samt hela lågbyggnadsdelen mot Mölndalsvägen med omklädningsrum, restauranger, butiker och foajé har hitintills konstaterats vara mer eller mindre oskadda.

Ännu har inget formellt beslut om en återuppbyggnad av Oceana från Lisebergs styrelse fattats. NCC och Liseberg har tillsammans i ett första utredande återuppbyggnadssteg arbetat med att ta fram en projektplan, inkluderat förslag på budget samt tidplan, för ett eventuellt färdigställande av Oceana. Denna plan förväntas vara färdigställd under våren och utgöra underlag för vidare beslut och eventuellt entreprenadkontrakt.

Kommentarer är stängda.