Annons:

10 000 år gammal kulturfastighet

Konsthall, fornlämningar, fårbetesmark och naturupplevelse, Pilane är allt i ett under bar himmel. Och garanterat Statens fastighetsverks äldsta egendom. Av: Leif Holmkvist.

”Besökarna kan ströva omkring som vore de själva en del av utställningen”

Grunden till anläggningen några kilometer norr om Skärhamn på Tjörn i Bohuslän lades för si så där 10 000 år sedan när den kilometertjocka inlandsisen drog sig undan och renjägare sökte sig till området.

Under bondestenåldern för 4 500 år sedan var området säsongsbebott och under bronsåldern för 3 000 år sedan gjordes många hällristningar i närområdet. Runt år noll hade bosättningen vuxit och efterlämnade ett vackert gravfält som också fungerade som mötesplats.

I dag innehåller Pilane ett 90-tal fornlämningar i form av gravhögar, domarringar, resta stenar och stensättningar. I denna anrika miljö pågår det varje sommar sedan 2007 en skulpturutställning, allt medan fåren betar fritt bland stenhällarna och med intagande utsikt över Västerhavet.

Pilanes grundare är Peter Lennby, journalist och dokumentärfilmare med ett stort intresse för konst.

– Vi har en gård i Klövedal där vi restaurerade igenvuxen mark. Därefter beslutade vi, i samverkan med Riksantikvarieämbetet, att ta oss an det igenvuxna kulturlandskapet kring Pilane.

Gravplatsen var känd och utforskad av arkeologerna, men hade tillåtits växa igen, vilket Peter Lennby beslöt att ändra på:

– När restaureringen var klar 2006 växte idén fram att tillfälligtvis placera skulptur i landskapet. Under järnåldern hade Pilane fungerat inte enbart som en gravplats utan också som en mötesplats för den tidens folk och kulturer. Jag ville knyta an till den traditionen och göra Pilane till en mötesplats för vår tids människor och kulturer.

När Skulptur i Pilane invigdes 2007 fanns inga tankar på att det skulle bli ett återkommande arrangemang. Men besökarna strömmade till Pilane och Peter Lennby förstod snart att han måste fortsätta.

– Besökarna kan ströva omkring som vore de själva en del av utställningen, klappa fåren, njuta av den vackra naturen och titta på de konstiga verken, säger Peter Lennby. 

– Landskapet har en förmåga att synliggöra konsten och konsten har en förmåga att synliggöra landskapet.

Nu sköter Peter Lennbys son driften av Pilane och sysselsätter ett 15-tal säsongsanställda.

– De första åren fick vi en del bidrag, men nu finansieras Pilane helt genom biljettintäkterna, förklarar Peter Lennby. 

Pilane har egentligen bara ett permanent konstverk, Jaume Plensas 14 meter höga Anna, stadigt förankrad i den bohuslänska graniten.

– Hon är gjord för att klara orkanvindar och har också gjort det, berättar Peter Lennby. Men för att få henne på plats var vi tvungna att bygga om en skogsmaskin för att frakta upp delarna på berget. Transporter är en av våra stora kostnader, särskilt som det krävs särskild emballering och särskilda konsttransportörer.

Varje år besöks Pilane av mellan 100 000 och 150 000 besökare. Vuxna betalar 150 kronor, pensionärer 130 och alla under 18 går gratis.

– Jag tror att vi producerar vården av landskapet och våra utställningar ganska kostnadseffektivt, säger Peter Lennby. 

Comments

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Våra regler är enkla:Håll en god ton. Visa respekt för dem vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras av redaktionen.

0 kommentarer Öppna