Annons:

Så mycket dyrare blir passet

Det ska bli 100 kronor dyrare att ge sig ut i den vida världen, har regeringen beslutat. Avgiften för att ansöka om nytt pass höjs från 400 till 500 kronor med start den 1 maj, rapporterar TV4.

Regeringen motiverar beslutet med att Polismyndighetens passverksamhet är avgiftsfinansierad och att de avgifter som betalas vid ansökan om pass ska täcka kostnaderna för verksamheten.

”En avgiftshöjning krävs för att Polismyndigheten ska kunna upprätthålla servicenivån och för att underskottet i passverksamheten inte ska öka””, skriver Regeringskansliet i ett pressmeddelande.

Polismyndigheten får samtidigt i uppdrag att öka kostnadskontrollen och effektiviteten i framför allt passverksamheten efter det att Ekonomistyrningsverket i en analys kommit fram till att myndigheten ”behöver analysera kostnaderna för passverksamheten i större utsträckning än vad som görs i dag”, enligt pressmeddelandet.

En kommentar

  1. Alex: Läge att höja giltighetstiden till 10år