Annons:

Köerna på Arlanda nu normala – flygandet fortsätter att öka

Flygets återhämtning fortsätter under augusti och för tredje månaden i följd når antalet resenärer vid Swedavias flygplatser närmare 2,9 miljoner. Augusti präglades av en fortsatt säsongsmässig efterfrågan på utrikesresor, men även en ökad efterfrågan på inrikesresor i samband med skol- och jobbstarter. Kösituationen till säkerhetskontrollen på Arlanda har stabiliserats ytterligare och har nu nått ett normalläge, enligt ett pressmeddelande.

”Kötiden till säkerhetskontrollerna på Arlanda var under månaden mindre än 15 minuter för cirka 90 procent av alla resenärer, även i Terminal 5 enskilt”

Samtidigt förbättrades punktligheten markant på Arlanda och flygplatsen är i augusti fortsatt i topp när det gäller punktlighet bland jämförbara flygplatser i Europa. Flygbranschen fortsätter dock att präglas av operativa utmaningar i uppstarten efter pandemi.

Swedavias tio flygplatser hade sammanlagt nästan 2,9 miljoner resenärer i augusti månad, nära 90 procent fler jämfört med fjolårets augusti-siffror, men fortsatt 24 procent lägre jämfört med prepandeminivåer.

– Flygets återhämtning fortsätter i augusti, med ett högt resetryck vid våra flygplatser och framförallt på Arlanda. Det gäller såväl utrikesresandet som är normalt för säsongen, men även inrikesresandet tog fart under andra halvan av augusti i samband med uppstarten av skolor och jobb. Vi kan konstatera att det uppdämda behovet av att mötas igen efter drygt två år med pandemin så här långt inte har mattats av. Detta trots flygbranschens utmaningar i sommar, men också den tilltagande konjunkturoron som dock kan påverka efterfrågan på flygresor framöver, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef.

”Under september månad väntas ytterligare ett 50-tal medarbetare komma i tjänst i säkerhetskontrollen”

– Kösituationen på Arlanda har stabiliserats markant och är tillbaka i ett normalläge tack vare kombinationen av våra åtgärder och vår säkerhetsleverantörs fortsatta rekryteringsinsatser. Punktligheten i hela Europa är fortsatt utmanande, men vi kan konstatera att punktligheten på Arlanda kraftigt förbättrades i augusti och att Arlanda fortsatt hör till de mest punktliga bland jämförbara flygplatser i Europa, säger Jonas Abrahamsson i ett pressmeddelande.

Kötiden till säkerhetskontrollerna på Arlanda var under månaden mindre än 15 minuter för cirka 90 procent av alla resenärer, även i Terminal 5 enskilt. Säkerhetskontrollerna i övriga terminaler på flygplatsen har fortsatt säsongsnormala väntetider.

Samtidigt fortsätter Swedavias säkerhetsleverantör Avarn med löpande rekryteringar för att möta personalbehovet under hösten. Under september månad väntas ytterligare ett 50-tal medarbetare komma i tjänst i säkerhetskontrollen.

Kommentarer är stängda.

Reseproducent till Rolfs Travel Group
Sista ansökningsdag:
4 december 2022
FÖRSÄLJNINGSCHEF TILL ELITE HOTELS I LUND OCH MALMÖ
Sista ansökningsdag:
5 december 2022