Annons:

30 procent av alla långdistanståg försenade

Tågen i Sverige kommer allt mer sällan fram i tid, visar statistik som DN tagit del av. Under årets första sex månader var närmare 30 procent av alla långdistanståg mer än fem minuter sena till sin destination.

Under det andra kvartalet 2023 var andelen tåg som kom i tid, eller hade en försening på mindre än sex minuter, 84 procent. Punktligheten är den lägsta som har uppmätts under ett kvartal av myndigheten Trafikanalys.

Under det andra kvartalet i år har även de längsta förseningarna blivit fler. Mellan april och juni hade 4,2 procent av de planerade tågen en försening på över 60 minuter, jämfört med 2,8 procent under samma tidsperiod i fjol.

Lokförarbristen, planerade stopp och urspårningen av ett Arlanda Express-tåg har legat bakom de många förseningarna och inställda avgångarna i Mälardalen hittills under året.

Bengt Olsson, presschef på Trafikverket, säger att det finns flera orsaker till de höga förseningssiffrorna i år. En betydande orsak är det omfattande pendeltågsstrulet i Stockholm. Även urspårningen mellan Stockholm och Arlanda orsakade förseningar för pendeltågen.

En annan anledning är de kraftiga regnfallen och översvämningarna som slog mot Sverige i somras – då ett persontåg spårade ur på sträckan mellan Hudiksvall och Iggesund och orsakade totalstopp i flera veckor.

SJ uppger till DN att den försämrade punktligheten främst är kopplad till infrastrukturen.

”Det som mer konkret orsakade en sämre punktlighet var: växelfel, elfel, obehöriga i spår och personpåkörningar i kombination med förlängda banarbeten, hastighetsnedsättningar och ett omfattande signalfel i Sköldinge”, skriver SJ i en kommentar till DN.

Fakta.Svenska tågs punktlighet

Andelen tåg som ankommit i tid eller med en försening på mindre än fem minuter:

2023 (januari–juni): 86,1 procent

2022: 87,1 procent

2021: 89,8 procent

2020: 93,5 procent

2019: 91,3 procent

2018: 87,8 procent

2017: 90,3 procent

2016: 90,1 procent

2015: 90,1 procent

2014: 90,0 procent

2013: 90,0 procent

Källa: Trafikanalys

Kommentarer är stängda.