Annons:

Debatt: Underlätta för unga att utbilda sig till taxiförare

Regeringen vill göra det lättare att utbilda yrkesförare genom att yrkesförarkompetens ska kunna fortbildas på distans. Transportstyrelsen ges nu i uppdrag att utreda detta och ska redovisa sitt uppdrag till Regeringskansliet senast den 15 december 2023. - Även Taxi har ett stort rekryteringsbehov som försvåras av att åldersgränsen för att få utbilda sig till taxiförare och få sin taxiförarlegitimation idag är 21 år, säger Bawer Coskun, VD Svenska Taxiförbundet. Förbundet har framfört till regeringen att åldern för Taxiförarlegitimation bör sänkas till 18 år, så att lika villkor gäller för alla yrkesförare inom vägtransportsektorn.

Svenska Taxiförbundet har också framfört att nuvarande regel om att man ska ha haft körkort med B-behörighet i två (2) år innan man kan ansöka om en Taxiförarlegitimation bör tas bort, då inga liknande spärrar finns vad gäller förarbevis för buss eller lastbilstransporter.

– Det är välkommet att Regeringen tar initiativ till att åtgärda de flaskhalsar som råder inom transportsektorn så att fler yrkesförare snabbare kan få ett arbete, säger Bawer Coskun. Det finns ett stort värde för branschen om Taxis situation kan uppmärksammas i det utredningsuppdrag som nu getts till Transportstyrelsen, eller att ett särskilt uppdrag ges för att utreda hur taxiförarutbildningen kan utvecklas och bli mer tillgänglig för fler.

Bawer Coskun, förbundsdirektör

En kommentar

  1. Anonym: Med tanke på många ungdomars attityder i trafiken, varför ska de ges en lättnad att kunna köra både passagerare och sig själv då. De behöver mogna innan de ska ansvara även för passagerare.