Annons:

Ny rapport: Usel tillgänglighet på Arlanda hotar svensk turism

“Både tillgänglighet till inrikes- och utrikesflyg till Arlanda har minskat. Inrikesflyg med -32 procent och utrikesflyg med minus 24 procent”

– Vi har haft på känn att möjligheterna försämrats för turister att resa till Sverige med flyg och nu har vi svart på vitt att tillgängligheten till Sveriges viktigaste flygplats Arlanda försämrats kraftigt sedan innan pandemin, säger Visit Swedens vd Susanne Anderson i et pressmeddelande.

I analysen som gjorts av Copenhagen Economics i samarbete med SEO Economic Research på uppdrag av Visit Sweden, Region Stockholm och Swedavia, jämförs tillgängligheten till Stockholm Arlanda med Helsingfors, Oslo, Hamburg, Milano, Berlin, Wien, Köpenhamn, Dublin, Barcelona, München, Amsterdam, Paris och London. 

Av de jämförda regionerna är det endast Oslo, Hamburg och Helsingfors som har en lägre tillgänglighet än Stockholm Arlanda år 2023.

“Av de jämförda regionerna är det endast Oslo, Hamburg och Helsingfors som har en lägre tillgänglighet än Stockholm Arlanda år 2023”

Både tillgänglighet till inrikes- och utrikesflyg till Arlanda har minskat. Inrikesflyg med -32 procent och utrikesflyg med -24 procent. Inrikesflyg till och från Arlanda är viktigt för att transportera turister som kommer med utrikesflyg vidare inom landet.

Störst utrikes minskning av tillgängligheten till Stockholm Arlanda mellan åren 2018 och 2023 har Asien med -54 procent, följt av Norden med -25 procent, Resten av Europa -24 procent, Latinamerika -21 procent, Afrika -15 procent, Mellanöstern -10 procent och Nordamerika -4 procent.

Arlanda flygplats står år 2023 för 94 procent av den totala tillgängligheten till Stockholmsregionen (inrikes och utrikes flyg) och Bromma flygplats står för 2 procent av tillgängligheten från utlandet med flyg till Stockholmsregionen och för 35 procent av tillgängligheten med inrikes flyg.

Bakgrund

Tillgänglighetsstudien har på uppdrag av Visit Sweden, Region Stockholm och Swedavia genomförts av Copenhagen Economics i samarbete med SEO Economic Research. Mätningen genomfördes under en vecka i september 2023. Rapporten är en uppföljning av rapporten om Stockholmsregionens internationella tillgänglighet publicerad 2012 och 2019, där de tre rapporterna är jämförbara då beräkningarna är gjorda enligt samma metod och med samma typ av data.

Hela rapporten som PDF https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/images.corporate.visitsweden.com/ 

2 kommentarer

  1. Taxikonsulten: Tillgänglighet? Det är väl bara ta en taxi mellan inrikes på BMA och utrikes på ARN
  2. Benedikt Kristinsson: Då går samhället rejält i minus på miljö flygskatten :) Den är i vart fall en bidragande orsak.
VD till RK Travel Group
Sista ansökningsdag:
3 mars 2024
komoot is searching for a Partnerships & Sales Manager
Sista ansökningsdag:
29 februari 2024
Är du vår nya stjärna? Snart öppnar Scandic Södra Kajen
Sista ansökningsdag:
27 februari 2024