Annons:

Region Stockholm satsar 625 000 kronor för att få fler turister till Stockholms skärgård

Region Stockholm har beslutat att ingå ett nytt samverkansavtal med Stockholm Archipelago för de kommande tre åren. Stockholm Archipelago är ett långsiktigt regionalt samverkansprojekt som ska skapa förutsättningar för en starkare besöksnäring i Stockholms skärgård året runt, enligt ett pressmeddelande.

– Jag är glad att vi fortsatt kan stötta Stockholm Archiepelago och därmed bidra till en starkare besöksnäring i skärgården. Det i sin tur leder till fler företag, fler arbetstillfällen och en mer livskraftig skärgård. Stockholm Archipelago har också en viktig roll i Region Stockholms arbete med att få till en säsongsförlängning i skärgården innan 2030, säger Gustav Hemming (C), skärgårdsregionråd i ett pressmeddelande.

Samverkansavtalet med Stockholm Archipelago sker tillsammans med flera aktörer i Stockholmsregionen, varav Region Stockholm är den största avtalspartnern. De andra aktörerna är kommunerna Haninge, Nacka, Norrtälje, Nynäshamn, Vaxholm, Värmdö, Österåker och Stockholms stad samt Länsstyrelsen i Stockholm och Skärgårdsstiftelsen.

– Region Stockholm har sedan 2012 varit med och finansierat Stockholm Archipelago, och vi är glada att så många vill vara med och bidra. Jag vill särskilt välkomna tillbaka Länsstyrelsen som varit med tidigare. Tillsammans med fler aktörer kan projektets arbete utvecklas långsiktigt. Samtidigt ser vi en stor möjlighet att i framtiden inkludera fler intresserade och berörda aktörer, säger Gustav Hemming (C).

Stockholm Archipelago har ett tydligt fokus på att locka utländska besökare till Stockholms unika skärgård, samt att stärka skärgårdens näringsliv; naturturismföretagare, aktivitetsföretag och boendeanläggningar. Region Stockholm ser gärna att inriktningen framöver kompletteras med insatser för att även locka besökare från Sverige och länet.

– Stockholm Archipelago arbetade mot den inhemska marknaden under pandemiåren, vilket framför allt ledde till att många stockholmare upptäckte skärgården. Därför vore det synd att inte fortsätta det arbetet. Målgruppen stockholmare är särskilt viktiga för att få fler att besöka skärgården under lågsäsong, säger Gustav Hemming (C).

Fakta:

Stockholm Archipelago är en fortsättning på den samverkan som påbörjades 2012. Region Stockholm medverkar i och medfinansierar nuvarande avtalsperiod 2021–2023 med 500 000 kr per år. Under kommande avtalsperiod för år 2024–2026 ökar medfinansieringen till 625 000 kr per år. Skillnaden om 125 000 kr förklaras av en indexreglering som sker inför den kommande avtalsperioden, vilket inte skett sedan samverkan inleddes 2012. SCB:s prisindex har under perioden 2014-2023 varit 24,98 procent.

Här är den samlade medfinansieringen från alla aktörer:

Stockholms stad/Stockholm Business Region

250 000 kronor / år

Vaxholms stad

150 000 kronor / år

Övriga deltagande kommuner (Haninge, Nacka, Norrtälje, Nynäshamn, Värmdö, Österåker)

drygt 62 000 kr var a 187 000 kronor / år

Region Stockholm

625 000 kronor / år

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län

62 500 kronor / år

Länsstyrelsen i Stockholm

62 500 kronor / år

Kommentarer är stängda.

VD till RK Travel Group
Sista ansökningsdag:
3 mars 2024