Annons:

Flygandet fortsätter att minska men fallet lindrades av skottdagen

Under februari reste drygt 2 631 000 resenärer via Swedavias tio flygplatser, en minskning med 6 procent jämfört med samma månad förra året. Resultatet påverkades positivt av den extra skottdagen i månaden. Följderna av coronavirus-utbrottet hade en begränsad effekt, men förväntas påverka resenärsutvecklingen i väsentligt större omfattning i mars, enligt ett pressmeddelande.

Antalet utrikesresenärer vid Swedavias flygplatser uppgick sammanlagt till 1 747 000 under februari månad, vilket är en minskning med 3 procent jämfört med samma månad föregående år. Inrikesresandet uppgick till 885 000 resenärer, en minskning med 11 procent.

Händelseutvecklingen kring Coronavirus-utbrottet påverkade negativt framförallt i slutet av månaden och särskilt flygtrafiken till och från Kina. Även flygfrakten minskade påtagligt. Sett till februari månad som helhet var dock effekterna begränsade. Resenärsutvecklingen hittills i mars tyder på en väsentligt större påverkan under innevarande månad. Samtidigt är det rådande marknadsläget mycket osäkert.

Stockholm Arlanda Airport, Sveriges största flygplats, hade sammanlagt 1 665 000 resenärer under februari, vilket är en minskning med 5 procent jämfört med samma månad föregående år. Antalet utrikesresenärer uppgick till 1 308 000, vilket är en minskning med 4 procent, medan antalet inrikesresenärer uppgick till 357 000, en minskning med 11 procent.

Göteborg Landvetter Airport hade sammantaget 420 000 resenärer under februari, vilket är en minskning med 4 procent jämfört med samma månad föregående år. Antalet utrikesresenärer uppgick till 345 000, vilket är oförändrat i jämförelse med 2019. Inrikesresandet minskade med 19 procent och uppgick till 75 000 under februari.

På Bromma Stockholm Airport reste sammanlagt 158 000 resenärer under februari, vilket är en minskning med 10 procent jämfört med februari förra året. Utrikesresandet minskade med 1 procent, medan inrikesresandet minskade med 11 procent.

I linje med utvecklingen hittills i år visar Swedavias regionala flygplatser på lokala variationer även under februari månad. Antalet resenärer uppgick sammanlagt till 388 000, vilket är en minskning med 8 procent men utrikesresandet var oförändrat i jämförelse med samma månad föregående år.

Kommentarer är stängda.

Clarion Hotel Post söker Food & Beverage Director
Sista ansökningsdag:
28 maj 2024
Flygtaxis Support söker nya medarbetare
Sista ansökningsdag:
4 juni 2024
Area Sales Manager till Stockholm
Sista ansökningsdag:
5 juni 2024