Annons:

Flygtrafiken i Sverige tappade minst 4 procent 2019

Under 2019 reste drygt 40 miljoner resenärer till eller från Swedavias tio flygplatser, vilket är en minskning med fyra procent jämfört med rekordåret 2018. Framförallt inrikesresandet mattades av, medan utrikesresandet totalt sett minskade i mindre omfattning. Utrikestrafiken ökade på ett flertal flygplatser, däribland på Göteborg Landvetter Airport, enligt ett pressmeddelande. De små regionala flygplatserna är inte med i statistiken, på dessa har trafiken minskat betydligt mer.

Totalt reste cirka drygt 40 miljoner resenärer till eller från Swedavias flygplatser under 2019, en minskning med 4 procent jämfört med 2018, då Swedavia för första gången någonsin hade över 42 miljoner passagerare. Antalet utrikesresenärer minskade med 2 procent till närmare 28 miljoner, medan antalet inrikesresenärer uppgick till cirka 12,4 miljoner, en minskning med 9 procent jämfört med 2018.

Stockholm Arlanda Airport, Sveriges största flygplats, hade drygt 25,6 miljoner resenärer under 2019, vilket är en minskning med 4 procent jämfört med 2018. Såväl utrikesresandet som inrikesresandet minskade med 4 respektive 8 procent.

På Göteborg Landvetter Airport minskade antalet resenärer med totalt 2 procent i jämförelse med föregående år till närmare 6,7 miljoner. Utrikestrafiken, som står för den allra största delen av trafiken på flygplatsen, fortsatte dock att växa till närmare 5,5 miljoner resenärer.

Förutom Göteborg Landvetter visade ett flertal av Swedavias flygplatser en ökning i utrikestrafiken, men samtliga av Swedavias 10 flygplatser visade en trafikminskning när det gäller inrikesresandet under året.

Under december månad enskilt reste närmare 2,9 miljoner resenärer till eller från Swedavias tio flygplatser, en minskning med 4 procent samma period föregående år och i linje med årets utveckling. Utrikestrafiken minskade med 2 procent under månaden, medan inrikestrafiken minskade med 7 procent jämfört med december 2018, vilket är en något mindre minskning jämfört med helåret 2019.

På Stockholm Arlanda minskade både utrikestrafiken och inrikestrafiken i december. Utrikestrafiken ökade under månaden på ett flertal flygplatser, däribland en fortsatt ökning för Göteborg Landvetter. Med undantag från Kiruna Airport och Visby Airport minskade inrikestrafiken på samtliga flygplatser under december månad.

Kommentarer är stängda.