Annons:

Danskar befarar framtida järnvägskaos på Öresundsbron

Den danska Trafikstyrelsen som har ansvar för kollektivtrafiken slår fast i en rapport att om ingenting görs så kommer den framtida trängseln på Öresundsbron leda till trafikkaos.

Det är den ökande järnvägstrafiken som oroar Trafikstyrelsen. I den senaste rapporten ”Trafikplan for jernbanen 2008-2018” går det att läsa att tågtrafiken över sundet ökat kraftigt och kommer att fortsätta i samma takt till dess att bron inte räcker till.
Martin Munk Hansen, byggchef på Trafikstyrelsen, har ingen lösning på problemet men erkänner för tidningen Ingeniøren, att trafiken över Öresund utan tvivel är en av de största utmaningarna.
Trafikforskaren Alex Landex på Danmarks Tekniske Universitet, uppmanade för en månad sedan politikerna att bygga en tunnel mellan Helsingborg och Helsingør för att komma till rätta med problemet, men regeringspartiet Venstre avvisade förslaget så sent som i förra veckan.
Trafikplanen har nu skickats ut på remiss och det slutgiltiga beslutet om planen kan dröja till år 2010 kommer att fattas i Folketinget.

Kommentarer är stängda.