Annons:

Annons:

”Flyget sprider en nidbild av SJ och tågresandet”

DEBATT Tåget är mycket punktligare än vad svenskarna tror. Det visar en Sifo-undersökning om SJ. Fördomarna innebär ett hot mot ett ökat resande med klimatsmarta alternativ. Därför är det beklagligt att företrädare för flyget sprider nidbilden av SJ och tågresandet till och med på branschens egen gala, Grand Travel Award, skriver SJ:s hållbarhetsdirektör Erica Kronhöffer. I en kommentar svarar BRA:s vd Christian Clemens.

Så sent som i julas gick ett biluthyrnings­företag ut med en uppmaning om att välja bilen istället för det opålitliga tåget som resealternativ. Samtidigt erbjöd ett större telekombolag sina kunder gratis internet med utgångspunkt från att de skulle sitta på sena tåg.

Kampanjer av det här slaget spär på fördomarna om tåg som ett ohållbart resealternativ. Det hotar också den positiva utvecklingen tågre­sandet har haft de senaste 20 åren. Med tanke på att klimatsmart resande är en ödesfråga för hela resebranschen var det som skedde på Grand Travel Awards bransch­seminarium häpnadsväckande. En flygföreträdare ägnade stor kraft på att försöka få tåget att framstå som ett mindre punktligt och klimatsmart alternativ än vad det är. Istället för att fullt ut fokusera på hur flyget kan bidra till klimatmålen.

Det han glömde att berätta är att SJ är lika punktligt som världens mest punktliga flygbolag 2017 enligt OAG, Air Baltic. Trots att vår gräns för att det ska räknas som en försening är fem minuter, inte 15 minuter som flyget.

Sammantaget är 90 procent av våra tåg i tid, och både vi och tågbranschen kämpar stenhårt för att nå målet 95 procent år 2020. Och för att förklara för svenskarna, som enligt en Sifoundersökning tror att bara 53 procent av tågen är i tid, hur verkligheten ser ut. Tåget är inte bara mer punktligt än flyget utan mer klimat­smart.

Vårt främsta bidrag till en hållbar utveckling är att så många som möjligt väljer att resa med tåg. En tågresa mellan Stockholm och Göteborg för en person gene­rerar koldioxidutsläpp motsvarande ett halvt kryddmått bensin. Med motsvarande mängd bränsle kan man inte ens taxa ut från gaten.

Svenskarna gillar att åka tåg. I fjol ökade tågresandet med över en miljon till rekord­höga 30 miljoner. I Sifo­undersökningen upp­gav svenskarna att de skulle åka ännu mer tåg om punktligheten var bättre. Därför är gapet mellan svenskarnas föreställning om tågets punktlighet och den verkliga punktligheten ett samhällsproblem. Om Sverige ska nå sina ambitiösa klimatmål behöver resandet med tåg öka och fördomar som verkar i motsatt håll måste bemötas.

Hållbarhet är en överlevnadsfråga för hela resebranschen, som vi gemensamt måste jobba för att lösa och där var och en behöver jobba för att minska sin egen miljöbelastning. Alla trafikslag behövs, både i dag och i framtiden, men det handlar om att använda rätt trafikslag på rätt plats.

Erica Kronhöffer, hållbarhetsdirektör SJ

4 kommentarer

  1. Christian Clemens: Jag vill minnas att jag just lyfte fram att tåget varit något punktligare än flyget på sträckan Göteborg-Stockholm och gratulerade MTR till det. Var SJs kommunikationschef där? I övrigt resonerade jag kring fast och flexibel infrastruktur och vad som sker bortom 15 minuters förseningarma. Står flyget så bokas man oftast om till nästa flyg, står tåget så står ofta flera tåg. På SJs facebooksida jämförs flygresenärer med apor., jag väljer att se det från den humoristiska sidan. Precis som jag sade på GTA är jag övertygad om att alla kommunikationsmedel behövs och kompleterar varandra utifrån resenärers olika behov . Trevlig helg!
  2. Mikael Ineman: Vad jag inte kan förstå är varför olika trafikslag ställs mot varandra hela tiden. Olika trafikslag passar i olika sammanhang. Det kan vara allt från att promenera eller cykla till att resa med buss, tåg eller flyg.. Alla trafikslag behövs i ett modernt samhälle. Det vi ska arbeta med är att få alla delar mer miljövänliga om det nu är enbart det debatten ska handla om. För resenären handlar det mycket om komfort, tid, punktlighet mm. När det gäller vad som är mest miljövänligt handlar det mycket om vad man mäter och redovisar i sin statistik.
  3. Hassan: Det är inte lätt att var pk och "klimatsmart". Kronhöffer läser nog punktlighetsstatistiken litet som en känd potentat läser bibeln. Måste hålla med Clemens. Notera också att för såväl privata företag som offentliga är tiden en viktig faktor. Försökte härom veckan visa på hur det kan se ut om man väljer mellan tåg och flyg. Det var tydligen inte populärt eftersom det försvann. Skulle för något år sedan till Sundsvall (från Stockholm) för att göra en enkel inspektion och ha ett kort möte på uppdrag av en kund. Tyckte det verkade trevligt med en tågtur. Vid koll på nätet fann jag att jag skulle varit tvungen att sova över för att göra ett arbete på någon timme centralt i Sundsvall. Med flyg klarade jag allt på en dag och kunde ändå vara någon timme på mitt kontor. Mycket billigare för kunden. För två veckor sedan hade jag liknande uppdrag i Karlstad. Alldeles för många timmar på tåg och i väntan på tåg i Karlstad. Tog bilen. Företag såväl som offentliga måste hålla koll på kostnaden. Tåg är nog mest för privat personer som har gott om tid ...
  4. Subscriber User: En aspekt som SJ väljer att inte ta med i sitt resonemang är att hållbarhet är så mycket mer än klimatpåverkan. Det handlar om sysselsättning i glesbygd, välbefinnande på ett bredare plan och mycket annat. Det finns också samhällsekonomiska aspekter (som Hassan nämner) såsom möjlighet för besöksnäringsföretag att överleva och blomstra, effektivitet och kundnytta osv. Alla "parter" bör ta med detta och det tycker åtminstone jag att Christian Clemens gjorde på ett nyanserat sätt på GTA. Om alla trafikslag fick bästa möjliga förutsättningar att minska sin klimatpåverkan och hjälptes åt istället för att kasta "punktlighetspajer" på varandra så skulle resandet öka till fromma för alla, såväl resenärer, transportföretag, och samhället som helhet. Även SJ borde förstå att ett flygbolag som går bra har både råd att snabbare gå över till bränsle med mindre miljöpåverkan och kanske hänvisa en och annan resenär till tåget då och då!