Annons:

Nu ska bussar och tåg gå halvfulla

Från och med i går får bara hälften av sittplatserna på bussar och tåg som går på linjer som överstiger 15 mil säljas. Regeln införs för att bromsa spridningen av coronaviruset. Begränsningarna träder i kraft söndagen den 14 februari och ska gälla fram till den 31 maj i år. Orsaken är rädsla för de nya virusmutationerna och att smittspridningen ligger på fortsatt hög nivå.

Operatörerna får från och med nu bara sälja biljetter till hälften av de tillgängliga sittplatserna på aktuella linjer. Dock gäller biljetter som redan bokats, även om de leder till att mer än hälften av platserna blir upptagna.

Operatörerna har ansvaret för att se till att tågen och bussarna verkligen inte blir fulla mer än till hälften. Och det är länsstyrelserna som ska övervaka att reglerna följs.

SJ påpekade i sitt remissvar att det finns många tåglinjer även över 15 mil där folk reser på obokade platser. Bolaget föreslog att kravet om 50 procent bara ska gälla på sträckor med obligatorisk platsbokning, men fick inte gehör.

En kommentar

  1. Sigge: Jag tycker problemet ligger i pendeltrafiken där beläggningen fortsatt är alltför hög under vissa tider. Även om resan i sig "bara" är 30-40 min så håller man både få och sprida rejält med smitta under den tiden..