Annons:

Annons:

Q3: SJ ökar vinsten med 100 miljoner och punktligheten

Med ett ökat utbud tillsammans med en stark resandeökning redovisar SJ ett starkt kvartal. Det innebär att bolagets finansiella ställning stärks ytterligare, vilket möjliggör kommande miljardinvesteringar i nya fordon, enligt ett pressmeddelande.

Intresset för tåg och SJ fortsatte att öka. SJ körde fler avgångar än under förra sommaren för att möta den stora efterfrågan, något som bland annat var möjligt tack vare Trafikverkets förbättrade planering av underhållsarbeten. Resandeökningen uppgick till så mycket som 15 procent jämfört med motsvarande period förra året.

– Det ökade intresset för att semestra i Sverige under sommaren i kombination med de många förbättringar vi gjort under senare år för att göra tåget mer konkurrenskraftigt ger resultat. Allt fler resenärer väljer bort flyget och bilen och väljer att resa klimatsmart med tåget i stället, säger SJs vd Crister Fritzson.

Kvartalets rörelseresultat uppgick till 198 MSEK (95) och nettoomsättningen blev 2 048 MSEK (1 848).

– SJ har en stark finansiell ställning och god lönsamhet. Det i sin tur gör att vi de närmaste åren kan investera cirka tolv miljarder kronor i fordon för att kunna erbjuda våra resenärer fler platser i nya och moderna tåg. Vi uppgraderar vår X 2000-flotta och samtidigt arbetar vi med upphandlingar av både ny snabbtågsflotta och ny regionaltågsflotta så att ännu fler kan välja det klimatsmarta alternativet – för tåget är det bästa transportsättet som tar oss in i framtiden utan att skada den, säger Crister Fritzson.

Punktligheten för tågen under tredje kvartalet var betydligt bättre än under motsvarande kvartal förra året. Punktligheten för SJs långdistanståg uppgick till 82 procent (75) och för SJs medeldistanståg till 93 procent (88).

Utfall tredje kvartalet 2019:

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 048 MSEK (1 848)
  • Rörelseresultatet uppgick till 198 MSEK (95)
  • Kvartalets resultat uppgick till 176 MSEK (73)

En kommentar

  1. Hans Öberg: Tveksamt om ett bolag med undermåligt och vanskött materiel kan anses ha "en stark finansiell ställning". Punktlighet på 82% är ju långt under vad som kan anses vara acceptabelt. Ett resultat på 198/176 MSEK i ett företag med så nedsliten materiel är i praktiken en förlust. Det borde inte vara tillåtet att visa vinst utan att redovisa värdet av eftersatt underhåll.

Prenumerera gratis på Travel News fullmatade nyhetsbrev och få senaste nytt från reseindustrin varje vardag senast klockan 8.