Annons:

Annons:

Riksrevisionen sågar snabbtågen: ”betydande risker”

Riksrevisionen riktar kritik mot den planerade höghastighetsjärnvägen mellan landets tre största städer. Kostnaderna har ökat kraftigt, billigare alternativ har inte utretts och andra viktiga projekt riskerar att trängas undan. Bristerna anses så allvarliga att regeringen nu uppmanas att göra ett omtag, skriver Dagens Industri.

Riksrevisionen skriver i sin rapport att det finns ”betydande risker” för att kostnaderna ökar ytterligare och man pekar bland annat på erfarenheter från liknande projekt i andra länder.

”Det är väldigt mycket fördyringar som sker i byggfasen och där är vi inte än i det här projektet”, säger Ingemar Delveborn, projektledare för granskningen.

”Det är vanligare att det blir fördyringar och förseningar än att det inte blir det, så riskerna är stora”, fortsätter han.

Riksrevisionen pekar också på en rad brister när det gäller planeringen av projektet. Det är utredningar som har hastats fram, grundläggande analyser som saknas och andra, billigare alternativ som aldrig har utretts.

Normala prövningar, där olika lösningar och kostnader vägs mot varandra, har inte gjorts, enligt Riksrevisionen.

”Vanliga investeringar som kanske kostar några hundra miljoner, som en utfart i Västerås, går igenom sådana prövningar. Men det här projektet är så stort, så det har på något sätt gått ovanför radarn”, säger Ingemar Delveborn.

Enligt Riksrevisionen finns det i dag – efter mer än tio års planering – fortfarande inget fullvärdigt beslutsunderlag för politikerna att ta ställning till. Uppmaningen till regeringen är därför att inte fatta några nya beslut om snabbtågen förrän planeringen gjorts om på rätt sätt.

”Det behövs ett omtag”, säger Ingemar Delveborn och fortsätter:

”Man måste utreda ordentligt och se om det finns andra alternativ till lägre kostnader. Och man måste ge de alternativen en riktig chans och räkna på det”.

Riksrevisionen slår också fast att man i planeringen av den nya höghastighetsjärnvägen inte tagit hänsyn till om investeringen är samhällsekonomiskt effektiv.

Slutsatsen i rapporten är att projektet är olönsamt och myndigheten ser stora risker med att andra mer lönsamma projekt trängs undan.

Enligt Riksrevisionen får man tillbaka ungefär 40 kronor per investerad hundralapp i höghastighetsjärnvägen. Snittet för de övriga projekten i den nationella transportplanen ligger på 150 kronor per hundralapp.

Riksrevisionen har även tittat på en rad andra trafikprojekt, som inte fick plats i den nationella planen.

”Tittar man på lönsamheten i dessa projekt så är många betydligt mer samhällsekonomiskt lönsamma än höghastighetsjärnvägen”, säger Ingemar Delveborn.

Kritiken riktas i huvudsak mot regeringen, både mot den nuvarande och den tidigare alliansregeringen.

Tre delsträckor – Järna-Linköping, Göteborg-Borås, Lund-Hässleholm – finns i dag inlagda i den nationella planen. Men det finns fortfarande inga beslut om när eller hur de tre delarna ska kopplas ihop till en sammanhängande bana.

Ingemar Delveborn anser att Trafikverket befinner sig i en svår situation.

I regerings 73-punktsprogram finns snabbtåget med, men än är inget beslut fattat.

Riksrevisionens granskning

*Kostnaderna har ökat kraftigt och uppgår enligt Trafikverkets senaste bedömning till 250 miljarder kronor. Risken att kostnaderna ökar ytterligare är ”betydande”.

*En rad kostnader knutna till projektet, som en framtida utbyggnad av spårkapaciteten mellan Stockholm och Järna, ingår inte i de nuvarande kalkylerna.

*Nuvarande prognoser för restid och biljettpriser är alltför optimistiska och det kommer sannolikt att bli dyrare och ta längre tid att åka med snabbtågen än tidigare beräknat.

*Planeringen av projektet har flera brister och andra, billigare lösningar har inte undersökts. Ett fullvärdigt beslutsunderlag saknas.

*Ingen hänsyn har tagits till om investeringen är samhällsekonomiskt effektiv och andra mer lönsamma trafikprojekt riskerar att trängas undan.

*Varje investerad hundralapp i höghastighetsjärnvägen ger ungefär 40 kronor tillbaka. Snittet för de övriga projekten i den nationella transportplanen ligger på 150 kronor per hundralapp.

*Regeringen bör inte fatta några nya beslut om höghastighetsjärnvägen, förrän planeringen gjorts om på rätt sätt.

Källa: Riksrevisionen

”De planerar just nu för vanliga hastigheter på tågen från Stockholm ned till Järna, och sedan 250 kilometer i timmen ned till Linköping och sedan tänker man sig 320 kilometer i timmen vidare söderut. Men det finns inget beslut om helheten”, säger han.

Kommentarer är stängda.

Prenumerera gratis på Travel News fullmatade nyhetsbrev och få senaste nytt från reseindustrin varje vardag senast klockan 8.