Annons:

SJ: Bygg höghastighetsjärnväg

Bygg höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg samt mellan Stockholm och Malmö. Det skriver SJ:s ledning på DN Debatt.

Med tåg som kör i 320 km/h skulle restiden Stockholm-Göteborg bli två timmar och Stockholm-Malmö två och en halv timme. Det skriver Jan Sundling, SJ:s styrelseordförande, och Crister Fritzson, SJ:s vd, på DN Debatt.

Förutom kortare restid skulle tågen även avgå ofta under rusningstid, skriver de båda, vilket skulle skapa en storregional pendling ”som i praktiken innebär en sammansmältning av regionerna i södra delen av Sverige och gör att internationella storföretag vill förlägga sina huvudkontor här i stället för exempelvis Berlin, München, Bryssel eller Manchester”.

Höghastighetsjärnvägar skulle dessutom bidra till att realisera Sveriges ambitiösa klimatmål och frigöra kapacitet på stambanorna till mer godstrafik och regional och lokal persontrafik, skriver Jan Sundling och Crister Fritzson i debattartikeln.

En kommentar

  1. ESSA: SJ pratar goja och i eget intresse förstås. Det är ett vansinnesprojekt. Sverige har vare sig befolkningsunderunderlag eller klimat för snabbtåg i 320 km/h. Om inte vanliga tåg kommer fram vintertid, tror de verkligen på att snabbståg skulle kunna klara det? De tekniska problemen blir oöverstigliga (att det inte finns snabbtåg i världen i på breddgrader med svenska klimaförhållanden har sin anledning) och kostnaderna kommer att spränga de mest pessimistiska kalkylerna. För drygt 300 miljarder kronor skulle 1 miljon människor kunna flyga 150-200 gånger var, En gång i månaden under 12-16 år...