Annons:

SJ ökar vinsten men lider brist på tåg

SJ redovisar ett kraftigt förbättrat resultat för 1999. Bakom uppgången står lägre banavgifter och en ökad persontrafik. Brist på tåg gör dock att järnvägsbolaget har svårt att möta den ökade efterfrågan.

– Det är framför allt på tågen
från Stockholm till Malmö, Sundsvall och Dalarna som
antalet passagerare har ökat starkt under 1999. Vi har till
och med beställt in nya tåg för att tillmötesgå
den starka efterfrågan, säger Hans Hellström planeringschef
på SJ:s ekonomistab till Travel News.

SJ-koncernen redovisar en vinst efter finansnetto på
239 miljoner kronor. Att jämföra med en förlust
på 135 miljoner kronor året innan. I resultatet ingår
intäkter på 104 miljoner kronor från försäljningen
av diverse mindre verksamheter. Omsättningen ökade marginellt
till 14 920 miljoner kronor. Siffrorna är ännu så
länge inofficiella men har godkänts av järnvägbolagets
revisorer.

Enligt SJ-koncernens treårsplan ska antalet anställda
minskas från dagens 15 006 personer till 9 500 år
2003. Bland annat försvinner 1 200 arbetstillfällen
på grund av förlorade affärer i persontrafiken.
Ytterligare 2 200 jobb bortfaller efter försäljningar
av dotterbolag.

Kommentarer är stängda.